”Osmakligt och inhumant”

Mikael Lindmark, Seko sjöfolk, är starkt kritisk till flaggstaten Panamas beslut att göra det möjligt att ytterligare förlänga kontrakten för sjömän. Foto: Dick Gillberg

Världens största flaggstat, Panama, gör det möjligt att förlänga sjömäns kontrakt med ytterligare tre månader, vilket gör att den totala tiden ombord kan bli 17 månader.

– Det är under all kritik, osmakligt och inhumant, säger Mikael Lindmark, ombudsman och internationell sekreterare i Seko sjöfolk.

Beslutet gör det möjligt för rederier med Panamaflaggade fartyg att låta sina sjömän stanna ombord i ytterligare tre månader. Det innebär att sjömännen kan få vara ombord och arbeta i totalt 17 månader.

– Det är åtta månader längre än vad MLC-konventionen normalt tillåter, säger Mikael Lindmark. 17 månader är oerhört länge även i vanliga fall, och nu under pågående pandemi när sjömännen dessutom är oroliga för familjen därhemma, är det helt fruktansvärt. 

”17 månader under pågående pandemi är helt fruktansvärt”

I vanliga fall är maximal tillåten längd på sjömäns kontrakt nio månader enligt MLC-konventionen. Flera flaggstater, däribland Panama, har på grund av coronapandemin och problem med besättningsbyten gett okej till att förlänga kontrakten med några månader. Nu förlänger flaggstaten Panama ytterligare.

Annons

– Att ta det här beslutet nu när besättningsbytena faktiskt börjar fungera, visar att detta är en kostnadsfråga. Rederierna tycker väl att det blir för dyrt med de speciella avlösningar som krävs på grund av pandemin, och hotellkostnader som uppstår när besättningar ska sitta i karantän och så vidare, säger Mikael Lindmark. 

Flera sjöfartsorganisationer världen över vittnar om sjömän som mår oerhört dåligt av att sitta fast ombord. Just nu pågår IMO:s kampanj #SeafarersAreKeyWorkers, som handlar om att sjömän inte kommer av sina fartyg på grund av pandemin.

– Panamas beslut är ett bevis på att FOC-flaggstater helt saknar medkänsla för sjömännen. Bekvämlighetsflagg är inget annat än ett verktyg för att komma runt regler och kostnader, säger han. Som flaggstat måste man ta ett större mänskligt ansvar än såhär, säger Mikael Lindmark.

”Som flaggstat måste man ta ett större mänskligt ansvar än såhär”

Beslutet har fått stark kritik även på andra håll. Mark Dickinson, generalsekreterare i det brittiska sjömansfacket Nautilus International, skriver på Twitter att alla Panamaflaggade fartyg borde hållas kvar vid kaj av hamnstatsmyndigheter.

Mikael Lindmark håller med. Förutom att sjömännen mår dåligt är utmattade besättningar en säkerhetsrisk. 

– Jag anser att Transportstyrelsen borde prioritera att gå ombord och göra inspektioner på samtliga Panamaflaggade fartyg, för att se hur besättningen mår. Vid minsta misstanke om att besättningen mår dåligt ska fartyget kvarhållas vid kaj, säger han. 

Seko sjöfolk har tecknat ITF-avtal med ett antal svenska rederier som har fartyg under Panamaflagg. Mikael Lindmark är tydlig med att det är upp till rederierna att välja om de vill utnyttja möjligheten till förlängda kontrakt eller inte.

– Men bara att de ges möjlighet är alarmerande, säger han. 

Han är orolig att fler länder ska följa efter Panamas beslut och öppna för förlängda kontrakt.

– Eftersom detta är världens största flaggstat så finns risken att det får sådana effekter.