Överklagan i skärgårdstrafiken – igen

Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar vid kaj i Stockholm. Foto: Linda Sundgren

Tilldelningsbeslutet för mellanskärgården är överklagat igen. Certifikat på engelska fick Stockholms läns landsting att diskvalificera Göteborgsbaserade Northern Offshore Services, NOS.

Nu vill NOS att beslutet tas om.

Som Sjömannen berättat tidigare vann Transdev, via dotterbolaget Blidösundsbolaget, upphandlingen av det största trafikområdet i Stockholms skärgård. Avtalet är värt cirka 120 miljoner kronor per år och sträcker sig som längst till 2028.

Tre anbudsgivare kom in med anbud varav två gick vidare till slutförhandling – en förhandling där NOS inte fick vara med eftersom de lämnat in officiella intyg skrivna på engelska.

”NOS anbud har felaktigt förkastats. NOS skulle därför rätteligen ha tillåtits att delta i de förhandlingar som ägt rum och hade inom ramen för dessa förhandlingar haft möjlighet att lämna det bästa budet”, skriver NOS i sin ansökan om överprövning som är inlämnad till förvaltningsrätten i Stockholm.

Annons

“Vi är naturligtvis besvikna, vi är en seriös aktör med en internationell verksamhet”

– Vi är naturligtvis besvikna, vi är en seriös aktör med en internationell verksamhet som även är vana vid att delta i upphandlingar, säger David Kristensson, vd för NOS.

Han tycker det är ett märkligt beslut att utesluta företaget på grund av att vissa certifikat som var bifogat underlaget är skrivna på engelska. Men han vill inte i dagsläget kommentera överklagan mer. I handlingarna som lämnades in till rätten begär NOS mer tid att utveckla sin sak.

– Vi behöver mer tid på oss om vi ska göra en riktig överprövning, det var bara några dagar mellan tilldelningsbeslutet och tidpunkten när ansökan om överprövning skulle vara inne, säger David Kristensson.

Trafikstart för mellanskärgården är beräknad till december 2019. Hur det nya överklagandet påverkar de planerna är för tidigt att säga. Upphandlingen av sjötrafiken i Stockholm har präglats av överklaganden och problem som bland annat fått lösas med direktupphandlingar. Stockholms läns landsting har också fått avbryta upphandlingen två gånger.

I den senaste rundan har Transdev redan blivit tilldelat ett mindre område mellan Vaxholm och kärnön Ramsö samt viss tillkommande helgtrafik från Stockholm till mellanskärgården. Trafikstart för det området är 15 april 2019.

I början av 2019 kommer ett beslut om vem som ska driva trafik i mellersta ytterskärgården. Trafikstart är planerad till 2019.

Läs även: Blidösundsbolaget vann mellersta skärgården