Övning på Visborg gav få svar

Säkerhetsövningen som ska fastställa säkerhetsbesättningen på M/S Visborg genomfördes i lördags. Men Transportstyrelsens beslut dröjer. Under tiden får färjan fortsätta köra enligt tidigare beslut. Seko sjöfolk gör bedömningen att det behövs minst fem besättningsmedlemmar till i säkerhetsbemanningen. Foto: Jörgen Tiger

Beslut om säkerhetsorganisationen på M/S Visborg dröjer. Transportstyrelsen för en dialog med Destination Gotland om utfallet av lördagens säkerhetsövning.

Men för Seko sjöfolk är det klart: Bemanningen behöver vara större.

Säkerhetsövningen i lördags var påkallad av Transportstyrelsen. Enligt det senaste beslutet om säkerhetsbesättning på M/S Visborg ska en besättning på totalt 42 personer räcka för att utrymma en fullbelagd färja med 1650 passagerare. Detta under förutsättning att säkerhetsorganisationen prövas operativt och med ett positivt resultat.

Tidigare har Transportstyrelsen krävt att det skulle vara mellan 300-400 statister på plats som passagerare – det kom runt 180.

”ingen realistisk bild över en utrymning”

– Övningen gav ingen realistisk bild över en utrymning vid ett tillbud, det var alldeles för få statister, säger Katrina Jakobsson, ordförande i Seko sjöfolks klubbsektion på Destination Gotland, som var på plats som observatör.

Annons

Övningen gav få svar på fackets tidigare kritik, menar hon. Seko sjöfolk gör bedömningen att det behövs minst fem personer till i säkerhetsbesättningen. Enligt rederiet är bemanningen i säkerhetsorganisationen baserad på M/S Visby och M/S Gotland, men Visborg har fler salonger och fler utrymmen att söka igenom vid en utrymning – bland annat ytterligare ett däck.

– Det är för stora utrymmen och för få i besättningen för att kunna klara en utrymning vid en skarp situation med fler passagerare, säger Katrina Jakobsson och påpekar att det tog mellan 20-25 minuter att utrymma de medverkande statisterna – och då till restaurangtorget eftersom inga statister av säkerhetsskäl fick åka med i livbåtarna, samtidigt som färjans evakueringsslides inte användes under övningen.

”Jag förstår inte hur en utrymning på 1650 passagerare ska lyckas på 30 minuter när det tar över 20 att utrymma 180”

– Jag förstår inte hur en utrymning på 1650 passagerare ska lyckas på 30 minuter när det tar över 20 att utrymma 180, det finns ingen matte i världen som får det att gå ihop.

Hon ställer sig även frågande till hur Transportstyrelsen ska kunna ta beslut om säkerhetsbemanningen vid lågsäsong. I Transportstyrelsens gällande beslut finns två nivåer beroende på hur många passagerare som är ombord: Är det under 900 passagerare ska det räcka med 34 personer i säkerhetsorganisationen. Då under förutsättning att vissa områden spärras av.

– Den här övningen gav inga svar alls på hur en utrymning ska gå till med det lägre antalet i besättningen, det borde genomföras en särskild övning för de förhållandena, annars blir det bara en pappersprodukt, säger Katrina Jakobsson.

Enligt Transportstyrelsen är det för tidigt att fatta något nytt beslut om säkerhetsbemanningen. Myndigheten har begärt och fått in kompletterande uppgifter från rederiet som man nu arbetar med. Under tiden förlängs det beslut om säkerhetsorganisationen som redan gäller.

Lotta Taxén, chef för sektionen för sjöfartsinspektion, bedömer att övningen överlag gick bra, bland annat kommunikationen mellan bryggan och besättningen.

– Det var färre statister än vi önskat men samtidigt är det inte avgörande. Om en besättningsman har hand om 20, 40 eller 100 passagerare under en övningsituation spelar inte så stor roll, vi kan se eventuella svagheter ändå. Vi tittar på hur organisationen fungerar, om besättningen har placerat ut sig på rätt positioner, och hur de reagerar på oförutsedda händelser, säger hon.

”Självklart hade vi velat ha fler statister”

Daniel Pantzarfelt, säkerhets- och trafikchef på Destination Gotland, menar att övningen uppfyllde sitt syfte, rederiet fick också bra feedback från Transportstyrelsen efter övningen, berättar han.

– Självklart hade vi velat ha fler statister men vi fick några större avhopp strax innan.

Destination Gotland har inte några planer på att genomföra en ny övning för att klargöra om den mindre säkerhetsorganisationen för ett passagerarantal under 900 håller måttet. Daniel Pantzarfelt känner sig bekväm med att en utrymning är genomförbar även med 34 besättningsmedlemmar i säkerhetsorganisationen.

– Det känner vi absolut att vi skulle kunna göra. Nu är det inte troligt att vi skulle köra trafik med så låg besättning men visst kan vi göra det, säger han.


Läs även om Sjömannens reporters upplevelse som statist under övningen: ”Långt från verkligheten”

Tidigare artikel: Facket varnar för underbemanning på Visborg