Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Under pandemin hamnade arbetsmiljöfrågor extra mycket i fokus på många arbetsplatser, enligt en ny undersökning från Prevent. Arkivfoto: Dick Gillberg

Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Företagen anser att de blev bättre på att åtgärda frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Det visar en ny undersökning från arbetsmiljöorganisationen Prevent, där 1000 chefer och skyddsombud tillfrågats.

Undersökningen Arbetsmiljöindikatorn gjordes av Novus i april–maj 2022. Eftersom den förra undersökningen gjordes i februari-mars 2020 går det enligt Prevent att jämföra hur chefer och skyddsombud uppfattat arbetsmiljöarbetet före respektive efter pandemin.

Den senaste undersökningen visar att något fler chefer och skyddsombud tycker att arbetsmiljöarbetet nu har högre prioritet än tidigare. Det är åtta av tio som anser detta, och något fler chefer än skyddsombud.

– Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin. För en del har det betytt större noggrannhet och säkerhet på arbetsplatsen eftersom det funnits en smittorisk. Andra företag har behövt organisera arbetet på ett nytt sätt eftersom medarbetarna jobbat hemifrån, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, i ett pressmeddelande.

Annons
Åtta av tio chefer och skyddsombud tycker att arbetsmiljöarbetet har hög prioritet, en ökning sedan före pandemin. Bland chefer har ökningen varit störst. Diagram/källa: Prevent

Enligt Prevent är det slående hur mycket arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förbättrats sedan tiden före pandemin. Alltså frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Tre av fyra företag i undersökningen uppger att de nu jobbar aktivt med de här frågorna, och sju av tio chefer och skyddsombud tycker sig vara bra på att se arbetsmiljöriskerna inom området och åtgärda dem. Överlag är chefer något mer positiva, men ökningen är störst bland skyddsombud. Exempelvis tycker åtta procent fler skyddsombud att man är bättre på att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön jämfört med två år sedan.

– För att kunna bemästra oron i kristider och ha en bra kontakt med dem som arbetar hemifrån är det viktigt att chefer och skyddsombud har ett strukturerat sätt att behandla de här frågorna, och att man löpande kommunicerar med kollegor och medarbetare, säger Maria Schönefeld.

Sju av tio chefer ock skyddsombud anser sig vara bra på att åtgärda organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. Särskilt skyddsombud svarar mycket mer positivt nu jämfört med före pandemin. Diagram/källa: Prevent

Undersökningen gjordes via telefonintervjuer med vd eller annan chef med personalansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud om arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplats. 1000 personer har intervjuats – 584 chefer och 416 skyddsombud. Samtalen genomfördes under perioden april–maj 2022.