Pandemin slog hårt mot säsongspersonal

Flera fartyg har legat stilla under årets sommarsäsong. Foto: Magnus Glans

Medan den upphandlade sjötrafiken klarat sig väl under den gångna sommaren har det varit betydligt värre för de bolag som livnär sig på chartrade turer. Ombudsman Pelle Andersson uppskattar att 400–500 säsongsanställda inom skärgårdstrafiken blivit utan jobb på grund av pandemin. 

Hur besättningar och rederier i skärgårdstrafiken påverkats av coronapandemin och restriktioner, beror till stor del på verksamheten. Inom den upphandlade trafiken har det inte varit några större skillnader jämfört med andra somrar. Fartygen har gått enligt tidtabell, få eller ingen har permitterats och man har även tagit in en del säsongspersonal. 

För de fartyg som går i chartertrafik baserad på restaurangverksamhet har det däremot varit betydligt värre. Ett stort antal kanalkryssningar runt om i landet har ställts in och hos Strömma, det stora charterbolaget i Stockholm, har många av fartygen legat till kaj. 

– Strömma har haft det kämpigt och permitterat folk, men även många mindre rederier har haft problem, säger Pelle. Vi har till och med haft småredare som hört av sig till oss och velat permittera sig själva. Det har varit lite upp- och nervända världen. Men vi har varit ganska tillmötesgående och hjälpt till så långt vi kunnat. 

Annons

”Det har varit lite upp- och nervända världen”

Blidösundsbolagets turistmagneter – ångbåtarna – har inte gått alls i sommar. Deras turer har ersatts med snabbåtar med betydligt mindre besättningar. 

– På ångbåtarna kan det vara tolv, tretton personer i besättningen med alla i restaurateuren medan det på snabbåtarna räckt med tre, fyra stycken. Flera kockar som varit länge i bolaget har gått ut och jobbat på däck och eldarna har fått arbete på andra båtar, säger Pelle. 

Allra hårdast har pandemin inom skärgårdstrafiken slagit mot det stora antalet säsongsanställda som normalt bemannar båtarna sommartid.   

– Det handlar nog om en 400–500 säsongare som blivit utan jobb i år, och man undrar ju hur det gått för dem. Många av dem är yngre och saknar a-kassa. En annan fråga är hur det här påverkar förtursreglerna inför nästa sommarsäsong. Det ska vi sätta oss ner med de större bolagen och försöka reda ut nu, säger Pelle. 

”Det handlar nog om en 400–500 säsongare som blivit utan jobb i år”

Han berättar att det i början av sommaren var lite stökigt i skärgårdstrafiken. När värmen kom blev det trångt ombord och det var svårt att upprätthålla kraven om att bara nyttja varannat säte.  

– Rederierna lämnade över mycket av ansvaret till befälhavarna som fick avgöra hur många man skulle ta ombord. En del fartyg har större möjligheter än andra att låta folk sitta ute och ta ombord fler, men så kommer det en regnskur och då ska alla in i båten i alla fall. 

Göteborgs stora skärgårdsrederi, Styrsöbolaget, har klarat sommaren utan större bekymmer. Det säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk.  

– Styrsöbolaget har haft en ganska lugn sommar. De dagar det varit mycket folk på Saltholmen har det blivit en del diskussioner om hur många passagerare man ska ta ombord, men det är det enda.

De mindre aktörerna på Västkusten har däremot haft det tuffare.

– Strömma har tre fartyg som går i charter i Göteborg och de har nog mest legat stilla i år. Paddanbåtarna har gått med begränsad intensitet, säger Mikael Lindmark. 

Rikard Mattson är matros i Blidösunds-bolaget, som kör åt Waxholmsbolaget, och ordförande i den lokala facksektionen. Han jobbar på Söderarm som trafikerar Stockholms skärgårds hetaste destination, Sandhamn.

– Vi fyller ungefär 50 procent av våra platser inomhus, säger han. Några gånger har det blivit fullt och då har vi sagt nej, men det har inte blivit någon större dramatik för det. Alla vet ju hur det är. 

”Några gånger har det blivit fullt och då har vi sagt nej”

Han konstaterar dock att olika rederier och fartyg hanterar restriktionerna på olika sätt.

– Ibland har man sett hur det gått av flera hundra personer från en och samma båt och man fattar att de inte följer restriktionerna, även om de påstår att de gör det. I vissa båtar vet jag att skepparen tagit ombord fler än rekommenderat, ibland mot besättningens vilja, och det har inte blivit så populärt. Men hos oss har vi hela tiden haft en bra dialog. 

Några varsel eller permitteringar har inte varit aktuella inom Blidösundsbolaget. 

– Vi har behållit all vår personal och ingen har permitterats och det är vi väldigt glada för, säger Rikard. Eftersom båtarna varit i trafik har vi också behövt ta in en del säsongare, även om det blivit lite färre en vanligt. I år började sommarsäsongen inte förrän i juni eftersom ingen visste vilka restriktioner som skulle gälla under sommaren. I vanliga fall börjar vår högsäsong redan i april.

Läs också: Full fart på linje 80