Passagerartrafiken på uppgång efter pandemin

M/S Visby. Foto: Peter Skoglund

Passagerartrafiken har återhämtat sig efter nedgången till följd av pandemin. Trots höga bränslepriser och krig i Ukraina fortsätter godsleveranserna stabilt till och från svenska hamnar. Det visar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022.

Pandemin gav en kraftig dipp för passagerartrafiken, men 2022 visade en uppåtgående trend igen. 

– Passagerartrafiken har börjat öka igen de senaste två åren och börjar nu närma sig de nivåer vi såg innan pandemin. Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Tittar man på antalet kryssningar överstiger fjolårets siffror 2019 års volym. Men antalet passagerare på kryssningar är ännu inte tillbaka på samma nivåer. En teori är att färre turister väljer kryssningar i Sveriges närområde på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Annons

Trots de senaste årens oroligheter i omvärlden visar Sjöfartsverkets siffror att godsvolymerna varit stabila, med endast små förändringar, från 2008 och framåt. Kriget i Ukraina med sanktioner mot Ryssland, höga drivmedelspriser, försenade leveranser efter stopp i Suezkanalen är några dramatiska händelser och faktorer som starkt påverkat godstrafiken, men alltså inte minskat godsvolymerna.

– Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfarten inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt, säger Niclas Härenstam.

Det totala antalet anlöp i svenska hamnar ökade något under 2022, från 71 264 året innan till 75 083. Mest trafikerad av Sveriges hamnar var Helsingborg, följt av Göteborg, Trelleborg och Ystad.

Störst antal passagerare hade Helsingborgs hamn, följt av Stockholm, Ystad och Strömstad. 

Störst mängd gods som lastats och lossats hade Göteborgs hamn, följt av Brofjorden, Trelleborg och Helsingborg.