Pelle lyfter fram forskning om arbetsmiljö

Pelle Andersson är arbetsmiljöansvarig ombudsman i Seko sjöfolk. Foto: Jonas Forslind

Seko sjöfolks ombudsman Pelle Andersson ingår numera i forskningsplattformen Lighthouses kommitté som beslutar vilka projekt som ska få stöd.

– Jag vill lyfta fram forskning som gagnar arbetsmiljön och sjömännen ombord, säger han.

Lighthouse är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation inom sjöfarten. I programkommittén sitter personer från universitet, myndigheter, organisationer och företag. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus representeras sedan i november förra året av Seko sjöfolks ombudsman Pelle Andersson.

Kommittén går igenom alla forskningsansökningar som kommer in och beslutar vilka projekt och förstudier som ska få stöd. Här hoppas Pelle Andersson kunna bidra med ett ombordperspektiv.

– Jag vill lyfta fram forskning om arbetsmiljö och projekt som gagnar sjömännen ombord. Arbetsmiljö är ett eftersatt forskningsområde jämfört med andra, säger han. 

Annons

”Jag vill lyfta fram projekt som gagnar sjömännen ombord”

Enligt honom är ”statusområdena” att forska på idag hållbarhet, bränslen och miljö. 

– Det görs jättemycket tekniska forskningsprojekt. Jag vill se mer mjuka frågor. Man måste se hela problembilden och inte alltid fokusera på de tekniska bitarna som är lättast att komma åt, säger Pelle Andersson. 

Som ledamot i kommittén sitter han mitt i forskningen och får en bra bild av vilka projekt som bedrivs inom hela sjöfartssektorn. Kontaktnätet är också värdefullt, säger han. 

Eftersom han är där på uppdrag av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har han stiftelsens glasögon på sig i arbetet. 

– En del idéer ligger inte i linje med det som stiftelsen ska stödja, och andra handlar om sådant som det redan forskats på. Vi vill ha pang för pengarna, använda dem där de gör nytta och få fram forskning som gör skillnad för sjömän, säger han.

”Vi vill ha pang för pengarna”

Det är Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold som nominerat Pelle Andersson till uppdraget. Han är glad att kollegan blivit vald.

– Pelle har öga för vad som gynnar sjöfolket och framför allt manskapet ombord. Mindre skruv och mutter. Vi behöver forskning som handlar om människor, inte bara forskning om propellrar och teknik, säger Kenny Reinhold.