Peter ny vice ordförande i Seko sjöfolk

I maj har Peter Skoglund varit engagerad i Seko sjöfolk i 37 år. Vid årets repskap valdes han till vice ordförande med acklamation. Foto: Dick Gillberg

Peter Skoglund är vice ordförande i Seko sjöfolk. Repskapet valde honom med acklamation.

Jag är väldigt hedrad. Jag skulle vilja säga att det är det största i livet efter fru och barn, säger han.

Den förstärkta representationen i styrelsen som klubbades under repskapet var inte den enda demokratiska förstärkningen som genomfördes vid årsmötet.

Styrelsen utlyste även ett val till vice ordförande i Seko sjöfolk. En utnämning som i modern tid har varit förbehållet styrelsen.

Nu valdes Peter Skoglund med bredast möjliga backning – från norr till söder, från utesjöfart till skärgårdstrafik.

Annons

”Jag känner att jag har fullt stöd av organisationen”

– Det berörde mig djupt. Jag känner att jag har fullt stöd av organisationen, säger han.

Peter kommer att fortsätta sitt arbete som ombudsman med ansvar över samma rederier han haft tidigare. Och som viceordförande kommer han avlasta ordförande Kenny Reinhold främst när det gäller nationella frågor.

– Jag ska bland annat upprätthålla och försöka utveckla det facklig-politiska arbetet. Mina arbetsuppgifter som vice ordförande kommer att utformas mer under våren.

Peters engagemang i facket började med medlemskapet samma dag han gick ombord Broströms Tor Dania i maj 1981. Efter några år blev han fartygssektionsordförande på Columbialand 1985.

Innan Peter blev ombudsman på kontoret i Göteborg har han också hunnit med att vara huvudskyddsombud i Gotlandstrafiken samt klubbordförande några år på Destination Gotland innan han började sin första anställning på Seko sjöfolk 2001.

­– Jag började att engagera mig än mer i facket efter Estoniakatastrofen och blev så småningom huvudskyddsombud. Sedan märkte jag att man kunde få mer uträttat genom att också engagera sig i klubben. Och på den vägen är det.


Peter Skoglund

Arbete till sjöss som matros:

 • Broströms rederi 1981-1989
 • Gotlandslinjen 1989-1997
 • Destination Gotland 1998-2004

Förtroendeuppdrag och fackliga uppdrag:

 • Huvudskyddsombud 1994
 • Klubbordförande i Columbialand, Broströms, 1985
 • Ombudsman på Gotland, Seko sjöfolk 1996
 • Klubbordförande Destination Gotland 1999-2004
 • Ordinarie ledamot i Seko sjöfolks avdelningsstyrelse 1999-2003
 • Ordinarie ledamot i Sekos förbundsstyrelse 1999-2001, ersättare 1996-1999
 • Ombudsman, Seko sjöfolk, sedan 2001
 • Ordförande i Sjöfolkets socialdemokratiska Riksförbund
 • Arbetstagarrepresentant i DFDS Seaways AB 2008-2012
 • Arbetstagarrepresentant i Destination Gotland sedan 2002
 • Arbetstagarrepresentant i Rederi AB Gotland sedan 2005