Pia Berglund slutar på Svensk Sjöfart

Pia Berglund slutar på Svensk Sjöfart efter fem år. Än har hon inga planer på vad hon ska göra härnäst. Foto: Svensk Sjöfart

Pia Berglund slutar på Svensk Sjöfart. Efter fem år som vd och vice-vd på arbetsgivarorganisationen arbetar hon sin sista dag den sista oktober.

­– Det känns lite vemodigt, men jag är en person som behöver nya utmaningar, säger hon.

När Pia Berglund började jobbet hette arbetsgivarorganisationen fortfarande Sveriges redareförening. Redan från början fick hon ett starkt mandat från medlemsrederierna att modernisera föreningen och förbättra relationen till bland annat Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

– Jag la ned ganska mycket tid på att återställa relationerna till sjöfacken, myndigheter och politiker, säger hon. Det var en del i en förändringsprocess där föreningen flyttade kontoret till Stockholm och bytte namn till Svensk sjöfart.

Ur de förbättrade relationerna föddes också Blå Tillväxt som är Seko sjöfolks och Sjöbefälsföreningens samarbetsforum med Svensk Sjöfart.

Annons

Pia Berglund lyfter fram samarbetet och tonnageskattens genomförande som två avgörande saker under hennes tid på Svensk Sjöfart.

“Kenny Reinhold, och övriga på Seko sjöfolk, har varit väldigt betydelsefulla som partner i arbetet”

– Vi i Blå Tillväxt har hållt ihop hela vägen. Vi uppvaktade politiker både hemma och i Bryssel, säger hon. Kenny Reinhold, och övriga på Seko sjöfolk, har varit väldigt betydelsefulla som partner i arbetet. Inkluderande, ansvarstagande och lösningsorienterade.

I dag är utgångsläget för svenskflaggad sjöfart ett helt annat än för fem år sedan, menar hon.

– Samtliga politiker talar nu om en stärkt svensk sjöfart. Sjömän är sedda och uppskattade, sjöfart är lite av en framtidsbransch igen. Och vi har börjat se fler fartyg flagga svenskt. Det känns som sagt lite vemodigt att lämna men jag känner mig trygg att det jag har jobbat för lever vidare, säger Pia Berglund.

Anders Hermansson tar över som vice-vd i Svensk Sjöfart. Han börjar 15 oktober. Foto: Svensk Sjöfart

Anders Hermansson, som liksom Pia Berglund före honom kommer från Transportstyrelsen, kommer att ta över hennes arbete i Svensk Sjöfart. Anders Hermansson var chef för sektionen för strategi och utveckling på Transportstyrelsen. Innan var han på Näringsdepartementet där han bland annat arbetade med regeringens maritima strategi och havspolitik.

“oerhört angeläget att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringen”

– Det ska bli oerhört spännande och jag ser väldigt mycket fram emot att återigen få jobba fokuserat med sjöfarts- och näringsfrågor. Då svenska rederier är i absolut framkant inom ett flertal områden är det oerhört angeläget att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringen att fortsatt leda utvecklingen med klimatsmart och säker sjöfart. Utifrån mina tidigare erfarenheter hoppas jag inte minst kunna bidra i det fortsatta arbetet med att ytterligare stärka konkurrensförutsättningarna för svenska rederier och en fortsatt utveckling av sjöfarten i Sverige, säger Anders Hermansson.

Anders Hermansson tillträder tjänsten som vice-vd den 15 oktober.