Politiker diskuterade sjöfartsläget

Åtta riksdagspolitiker ur trafikutskottet deltog i Blå Tillväxts videomöte om hur sjöfarten ska räddas ur coronakrisen. Ytterligare cirka 20 personer var inbjudna för att lyssna. På bilden syns Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström, Helena Gellerman (riksdagspolitiker från Liberalerna) och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Att tillfälligt ändra reglerna för sjöfartsstöd är en bra idé, tycker flera riksdagspartier. I onsdags ”träffade” sjöfartsbranschen åtta politiker för ett videomöte om coronakrisen. 

– Jag brukar kalla sjöfarten för Sveriges blodomlopp. Nu är det brott på flera vener och om patienten Sverige inte ska bli svagare så krävs politiska åtgärder.

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, inleder samtalet. Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Seko sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen) har bjudit in politiker från alla riksdagspartier för att diskutera konkreta åtgärder – både akuta och långsiktiga – som behövs för att den svenska sjöfarten ska överleva coronakrisen. 

– Färjerederierna är hårt drabbade, fortsätter Rikard Engström. Många fartyg har inte möjlighet att fortsätta med trafiken som tidigare.

Annons

Blå Tillväxt har pekat ut tre åtgärder som extra viktiga för att rädda sjöfarten i nuvarande kris. En är att tillfälligt bredda sjöfartsstödet så att även fartyg som tillfälligt tagits ur drift kan omfattas av stödet. Förslaget kom från Delegationen för sjöfartsstöd för över en månad sedan och branschen är otålig.

– Förslaget måste gå igenom och börja gälla så snart som möjligt, säger Rikard Engström.

Blå Tillväxt vill också införa ett riktat transportstöd samt sänka farleds- och hamnavgifterna.

De åtta politikerna får svara på hur deras partier vill underlätta för sjöfarten. Flera nämner just sjöfartsstödet. En av dem är Jessica Thunander (V).

– Frågan om en regeländring i sjöfartsstödet är akut och hade behövts igår, helst ännu tidigare, säger hon och fortsätter:

– Vi vill också slopa farledsavgifterna i tre månader och sedan halvera dem under en period. Men vi vill inte ta bort dem för alltid eftersom de har en styrande effekt.

Även Anders Hansson (M) vill komma till skott med ändrade regler för sjöfartsstöd.

– Eftersom ändringen inte är budgetpåverkande bör den kunna vidtas omedelbart, säger han.

”Vi vill slopa farledsavgifterna i tre månader”

Flera ändringar som redan gjorts gynnar även sjöfarten, menar Magnus Jakobsson (KD).

– Möjligheten till korttidspermittering är bra. Även möjligheten att kunna skjuta på inbetalningar, säger han och får medhåll av Helena Gellerman (L).

– Det är viktigt att företagen kan fortsätta bedriva verksamhet i mindre skala, och snabbt kan komma tillbaka vid en omstart, säger hon.

För Elin Gustafsson (S) är det viktigt att trygga arbetsvillkoren för dem som drabbas av krisen. 

– Vi är därför glada att a-kassan höjts och över möjligheten till korttidspermittering, säger hon.

”Det är viktigt att företagen snabbt kan komma tillbaka”

Alla är överens om att coronakrisen drabbar hårt inom transportsektorn. Och alla tycker att sjöfarten har stor betydelse för Sverige. 

– Alla vet hur viktig sjöfarten är, säger Jimmy Ståhl (SD). Coronakrisen drabbar stenhårt och sjöfarten är inget undantag.

Mikael Larsson (C) har de senaste veckorna haft mycket kontakt med representanter från alla transportslag, inklusive sjöfarten. 

– Vi har tagit emot era synpunkter och spelat dem vidare. Flera förslag som kommit från sjöfarten är helt klart intressanta att grotta ner sig i och titta närmare på. Bland annat tonnageskatten och stämpelskatten, säger han och syftar på Blå Tillväxts förslag om att göra förändringar i tonnageskatten så att fler fartyg kan ingå i systemet, och att ersätta dagens stämpelskatt med en stämpelavgift. Mikael Larsson kallar dessa förslag för lågt hängande frukter som inte kräver mycket för att genomföra. 

– I det här läget blir de frågorna ännu viktigare att ta tag i, säger han. 

Vilka åtgärder ser politikerna som viktiga för sjöfarten när den akuta krisen är förbi? Svaren är samstämmiga. Miljödifferentierade avgifter ses som en bra grej. Flera vill se över Sjöfartsverkets finansiering och avgiftsmodell. Utbildningsinsatser och kompetensförsörjning är viktigt. Överflyttningen av gods från land till sjö bör gynnas. Effektiva omlastningshubbar behövs.

– Vi har prioriterat sjöfarten länge och jag vill understryka att den linjen ligger fast, säger Elin Gustafsson (S). Vi behöver se till att sjöfarten får långsiktiga spelregler. 

”Vi har prioriterat sjöfarten länge och den linjen ligger fast”

För Emma Berginger (MP) är sjöfarten viktig i arbetet för en grön nystart med hållbara transporter.

– Vi vill bland annat göra det lättare och billigare att ta lån för att göra miljöinvesteringar. Vi vill också satsa på miljödifferentierade avgifter och gröna hamnar, säger hon.

Anders Hansson (M) vill bland annat se över tonnageskatten.

– Den är snart tre år gammal och behöver komma up to speed, säger han. Vi vill ha en ännu mer välfungerande sjöfart, med rederier som fortsatt är aktiva i Sverige, och se till att det är attraktivt att verka inom sjöfartsbranschen.

Fotnot: politikerna som deltog i mötet är Elin Gustafsson (S), Anders Hansson (M), Jimmy Ståhl (SD), Emma Berginger (MP), Mikael Larsson (C), Magnus Jakobsson (KD), Jessica Thunander (V) och Helena Gellerman (L). Samtliga sitter i riksdagens trafikutskott.