Politiker pratade grön återstart

Sju riksdagspolitiker från trafikutskottet deltog i webinaret som arrangerades av Blå Tillväxt. Foto: Amanda Mogensen

Tonnageskatten behöver uppdateras, Sjöfartsverket måste ha en hållbar finansieringsform och mer gods bör gå på köl. Politikerna som deltog i Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar var överens om mycket. 

Igår hölls ett sjöfartspolitiskt webinar där sju riksdagspolitiker från trafikutskottet deltog. Temat var hur sjöfarten kan stärkas och vad politikerna kan göra för att underlätta en hållbar återstart efter corona. Drygt 80 personer lyssnade på det öppna webinaret som arrangerades av branschsamarbetet Blå Tillväxt. 

Politikerna är eniga om att tonnageskatten bör ses över – vilket är en av Blå Tillväxts hjärtefrågor – och alla sju tror att systemet kommer att vara uppdaterat inom fem år. 

De är också överens om att Sjöfartsverket måste ha en hållbar finansieringsform som inte innebär höjda avgifter för sjöfarten. Idag är Sjöfartsverket beroende av intäkter som farleds- och lotsavgifter för att bekosta sin verksamhet.

Annons

Flera talar om sjöfartens roll i den större logistikkedjan och ser fördelar med mer gods på köl. De vill också öka inflaggningen. Jessica Thunander (V) betonar vikten av schysta villkor.

– Det är viktigt att flytta transporter till sjön. Men för oss är det också viktigt att det är hållbart både ur ett klimat- och ett socialt perspektiv. Vi vill öka inflaggningen för klimatet, miljön och de anställdas skull. Det måste löna sig att göra rätt. Det ska inte vara en konkurrensfördel att tulla på anställningsvillkor och sociala villkor, säger hon. 

”Det ska inte vara en konkurrensfördel att tulla på anställningsvillkor”

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold berättar att sedan pandemin slog till har 1100 personer på Seko sjöfolks avtalsområde varslats eller blivit uppsagda. Det är nästan en femtedel av fackets medlemmar. Detta oroar Helena Gellerman (L).  

– För att kunna öka inflaggningen behöver vi bra villkor för sjöfarten, men också kompetens. Jag blir orolig när jag hör de här siffrorna. Om en femtedel blir uppsagda blir det en jättelång resa tillbaka för sjöfarten som redan har brist på kompetens. Hur kan vi se till att den personal som nu blir uppsagd blir kvar, så att vi inte tappar den kompetensen? säger hon. 

På många håll i samhället talas det idag om en grön återstart. Johan Büser (S) ser detta som en av de viktigaste utmaningarna för politiken.

– Vi ska minska utsläppen med 70 procent fram till 2030. Några av de största investeringar vi gör är inom den trafiköverskridande planen, med exempelvis fördjupningen av Göteborgs hamn som rör sjöfarten. Vi har också en nationell samordnare på trafikverket som tittar på hur vi kan öka mängden gods till sjöss, säger han. 

Mikael Larsson (C) menar att differentierade farledsavgifter kan hjälpa sjöfarten med sin gröna återstart.

– Väljer man att ställa om till hållbarare bränsle så ska man premieras med lägre avgifter, säger han. 

”Väljer man att ställa om till hållbarare bränsle så ska man premieras”

Land-el i hamnarna är också viktigt enligt flera politiker. 

– Vi tycker att land-el ska vara ett krav. Många hamnar har det redan och det är viktigt att betona att detta är något vi kommer att behöva, säger Anders Hansson (M). 

Jimmy Ståhl (SD) vill satsa på mer kustsjöfart. 

– Drömmen vore att ha skytteltrafik utefter ostkusten som trillar ner mot västkusten. Vi pratar ofta om att bygga större och större fartyg, men vi måste också ha matartrafik från stora hamnar som Göteborg och Ystad. Idag kommer lasten med fartyg och fortsätter på gummihjul på väg, istället för att omlastas och fortsätta transporteras uppefter kusten med roro-fartyg. Det är destruktivt, säger han. 

Flera politiker pratar om att transporter måste bli något som syns och betalas för. Jessica Thunander (V) är en av dem. 

– Återstarten måste vara hållbar både socialt och för planeten. Vi måste lyfta att transporter inte är gratis. Det är alltid någon som betalar. Om inte transportköpare och konsumenter betalar, så kostar det för anställda och miljö. Detta är helt ohållbart om vi ska få en nystart efter corona, säger hon. 

”Vi måste lyfta att transporter inte är gratis”

Mikael Larsson (C) menar att fler måste börja prata om sjöfarten som en viktig aktör. 

– Sjöfarten är ofantligt viktig för att vi ska ha varor i våra butiker. Övriga näringslivet måste börja prata om sjöfarten som en viktig spelare. Det räcker inte att sjöfarten gör det, säger han. 

På sikt behövs också en diskussion om antal hamnar, menar Magnus Jakobsson (KD).

– Om vi i framtiden ska bygga hubbar där näringsliv och kommun är med och investerar, då behövs en ny hamnutredning. Vilka hamnar är de strategiska där vi ska växla upp och vilka ska man fundera på om de ska vara kvar? Det samtalet måste föras mellan sjöfarten, politiken och kommunerna som äger hamnarna, säger han. 

”Övriga näringslivet måste börja prata om sjöfarten”

Enligt Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, är läget för sjöfarten bekymmersamt.

– Färjenäringen är avgörande för industrin och vi måste säkerställa att den här verksamheten kan fortsätta. Idag blöder man oroväckande mycket och Östersjörederiernas siffror är ett bra manus för en skräckfilm. Antalet svenskflaggade fartyg ligger just nu strax under 100. Sjöfarten kan inte benämnas som annat än kraftigt sargad. Vi är genuint oroade för sjöfarten, för näringslivets konkurrenskraft och för Sveriges totalförsvar eftersom detta är nära sammankopplat, säger han och efterlyser svar från politikerna på vad sjöfarten kan göra för att få politiskt gehör för sina problem.

Blå Tillväxt får beröm av politikerna för att vara en blåslampa på trafikutskottet, informera om branschens problem och driva på för att få igenom sina förslag. Johan Büser (S) minns när den svenska handelsflottan för några sedan låg på ett bottenrekord på runt 80 fartyg.

– Då drev ni på tydligt och sa att vi måste ha ett tonnageskattesystem. Det har vi nu. Nu behöver vi fortsätta dialogen. Fortsätt uppvakta oss politiker, säger han. 

Hela webinaret går att se i efterhand här.