Poolavtal ska stoppa missbruk av vikarier

Tina Karlsson arbetar i Rederi Eckerö. Hon har just skrivit på för en anställning på fast schema efter att ha varit anställd i poolen ett halvår. Foto: privat

Poolavtalet är verktyget som ska få stopp på missbruket av säsongs- och visstidstjänster.

– Målet är att förvandla otrygga jobb till trygga tillsvidareanställningar. Först till poolen och sedan vidare till fast schema, säger Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk.

Ständiga effektiviseringar har präglat färjesjöfarten under de senaste tio åren. Resultatet har ofta blivit fler turer och samtidigt färre medlemmar i färjornas fasta besättning. 

Istället har rederierna kompenserat med visstidsanställda och säsongsanställda. Först för att täcka trafiktopparna men med tiden även för att täcka behoven i vardagstrafiken.

Med poolavtalet går det att vända den utvecklingen, menar Peter Skoglund.

Annons

– Tanken är att anställda i poolen ska användas för att täcka upp bemanningsbehoven som tidigare täcktes upp av säsongs- och visstidsanställda. Och genom detta ge fler trygga anställningar, säger han.

Fördelarna med en tillsvidareanställning i poolen är flera, menar han. Arbetsgivaren måste tillhandahålla ett periodschema för minst tolv veckor framåt vid varje avstämning. Detta ger större koll när man ska arbeta och en större frihet att planera sin lediga tid jämfört med en osäker visstidsanställning. 

Dessutom ger en fast månadslön större möjligheter att planera sitt eget liv.

– Det kan handla om allt från att ta banklån, till att hyra boende eller skaffa mobilabonnemang, säger Peter Skoglund. 

I gengäld får en poolanställd vara beredd på att ställa upp på inhopp vid behov. Arbetstiden i poolavtalet utgår från en heltidsanställning med en årsarbetstid på 1749 timmar, eller 165 tjänstgöringsdagar. Detta ger 165 fridagar varav den anställde ska vara tillgänglig för arbetsgivaren under 83 dagar.

– Tidigare fick folk passa telefonen 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Nu behöver man vara tillgänglig 83 dagar, under tre timmar per dag. Dessutom kommer man i förtid överens med arbetsgivaren mellan vilka tider det är som gäller, säger Peter Skoglund.

”Tidigare fick folk passa telefonen 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet”

Det centrala poolavtalet är delvis ett svar på trycket från Seko sjöfolks medlemmar att få till stånd fler tillsvidaretjänster. Det är också ett sätt att göra villkoren för anställda i personalpooler mer enhetliga.

När arbetet började för att konstruera det centrala poolavtalet samlade Seko sjöfolk in samtliga lokala poolavtal och gjorde en sammanställning av de bästa varianterna.

– Vi plockade russinen ur kakan kan man säga, säger Mikael Lindmark. Men vi har också arbetat tillsammans med arbetsgivarna för att få fram ett avtal som också de kan ta till sig.

Det finns fördelar med poolavtalet även för arbetsgivarna, menar han. Med avtalet får rederierna tillgång till personal som är utbildad och har erfarenhet av arbetsuppgifterna. Arbetsgivarna ville även gärna ha större frihet att anställa visstidspersonal och säsongs-anställda, berättar Mikael Lindmark.

Men Seko sjöfolk krävde motkompensation. För att få fri rätt att anställa visstids- och säsongsanställda är arbetsgivaren först tvungen att ha en pool med tillsvidareanställda på minst 10 procent av det totala antalet tillsvidaretjänster ombord rederiets fartyg. Det finns också en högsta nivå för att förhindra missbruk – poolen får inte överstiga 30 procent.

– Genom detta har vi skapat en morot för att tillsvidareanställa fler av de återkommande visstidarna i poolen samtidigt som avtalet ger den flexibilitet vid trafiktoppar som arbetsgivarna efterfrågar, säger Mikael Lindmark.

Än så länge har Rederi Eckerö, ForSea och Stena Line tecknat poolavtal. Men exempelvis Destination Gotland och Silja Line som deltog under framtagningen av avtalet har inte skrivit på ännu.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt att de rederier som var mest aktiva i processen inte har gått med ännu, säger Peter Skoglund. Här kan gärna medlemmar på respektive rederi sätta lite press på personalavdelningen.

Bland Seko sjöfolks medlemmar har mottagandet av poolavtalet varit positivt, men det finns även de som har haft kritiska åsikter.

– Det har varit en del okunskap om hur avtalet fungerar både bland arbetsgivarna och våra medlemmar, säger Mikael Lindmark. En sak som bidragit till missnöjet är att rederiernas lönesystem inte kan hantera poolavtalet fullt ut ännu, men det kommer bli bättre. Det kommer även avtalet som helhet bli, det är svårt att täcka upp för alla situationer från början. Det tar några år innan allt sätter sig.

Läs även: Tryggheten i poolen lockar


Poolavtalet i korthet

• Utgår från heltidstjänst med 165 dagar tjänstgöring. Under disponibla tjänstgörings-fridagar ska den anställde vara tillgänglig på av rederiet angivet sätt under en tidsperiod om högst tre sammanhängande timmar per dygn

• Antalet disponibla tjänstgöringsdagar är beroende på hur många arbetsdagar som är schemalagda, men är vid en 100-procentig tjänst 83 dagar

• Den anställde och arbetsgivaren kommer överens om vilka tjänstgöringsfridagar som är planerade fridagar

• Periodschema upprättas av arbetsgivaren för minst 12 veckor framåt 

• Anställd i poolavtalet har inte rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti

• Antalet timmar i arbete kan variera månad för månad medan lönen utgår från årsarbetstiden

• 75 procent är det lägsta anställningsmåttet för avtalet