Populär medlemsutbildning i Visby

Specialanpassad medlemsutbildning i Visby med 23 medlemmar från Destination Gotland. Peter Skoglund, vice ordförande Seko sjöfolk, och ombudsmännen Oskar Lindskog och Lisa Rosberg höll i utbildningen. Foto: Seko sjöfolk
Annons

Seko sjöfolk har genomfört en specialanpassad medlemskurs i Visby för sjömän på Destination Gotland.

– Det har varit otroligt givande. Särskilt grupparbetena har gett mycket och öppnat upp för samtal, säger Katrina Jakobsson, kabinvärd på Gotlandia II.

Avslutningen för kursen är idag, fredag. Sammanlagt 23 medlemmar i Seko sjöfolk har gått igenom bland annat kollektivavtal och lagstiftning. Vilotider och försäkringar.

Bra och matnyttigt, menar Katrina Jakobsson. Särskilt när detta kopplas till vardagen ombord ens egen arbetsplats och de lokala avtal som finns.

– Gruppövningarna öppnar verkligen för dialog. Ta till exempel vilotider, det är inte alltid som chefer och anställda tolkar bestämmelserna lika, och hur man ska göra i enskilda fall, säger hon.

Katrina Jakobsson har arbetat i sex år som kabinvärd på Gotlandia II. Som kabinvärd arbetar man bland annat på restaurangtorget och med försäljning. “Jag trivs bra. Annars hade jag inte varit kvar så länge”, säger hon. Foto: Seko sjöfolk
Annons

På plats för att leda utbildningen i Visby är Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk, och ombudsmännen Oskar Lindskog och Lisa Rosberg.

Utbildningen är efterlängtad, menar Oskar Lindskog. Seko sjöfolk har länge planerat att genomföra en utbildning för Destination Gotlands medlemmar och tillfället kom med kort varsel.

– Vi har haft flera som har hört av sig och velat gå, säger han. Men vi kommer att ordna ett tillfälle till, efter de kommande storhelgerna, för de som är ute och jobbar, eller inte kunde närvara av andra orsaker, säger Oskar Lindskog.

Ett tillfälle som Katrina Jakobsson rekommenderar sina arbetskamrater att ta till vara.

– Absolut! Och jag skulle gärna haft mer tid än vi har haft, säger hon. Det här bäddar för en bättre samverkan på jobbet, efter utbildningen blir man mer medveten om vilka rättigheter man har.


Läs mer om innehållet i Sekos sjöfolks utbildningar: https://www.sjofolk.se/medlem/studier/