Poststrejken påverkade sjöfarten

Svenskflaggade Europalink flyttades under poststrejken i Finland från linjen Malmö–Travemunde för att sättas in i trafiken i Finland. Foto: Mikael Lindmark

I tre dagar låg finskflaggade fartyg stilla på grund av sympatiåtgärder under poststrejken i Finland. 

Strejken bland postanställda i Finland i november spillde över på flera andra branscher. Finska Sjömansunionen var ett av förbunden som deltog i sympatiåtgärderna som inleddes den 24 november. Färjor och lastfartyg under finsk flagg lämnade under dessa dagar inte finsk kaj. Fartyg under annan flagg seglade som vanligt. 

Den 27 november enades parterna och strejken blåstes av.

– Det är naturligtvis skönt för alla inblandade parter. Framför allt för de postanställda men även för facken som visat sympatier, sa Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold till Sjömannen när han nåddes av beskedet.

Annons

Sympatiåtgärder är inte okomplicerat, menar han. Förbunden som deltar är inte part i frågan och många anställda kan känna sig oförstående. Samtidigt är solidariteten mellan fackförbund oerhört viktig, poängterar han. 

Svenska facket var inte inblandat i strejken. Men Kenny Reinhold visade ändå sitt stöd genom en artikel i tidningen ETC. Det ryktades att Viking Lines vd Jan Hanses sagt att hans rederi under pågående strejk övervägde att se över flaggen på sina fartyg. Det fick Kenny Reinhold att ilskna till. 

– Om man gör det här enbart för att komma ifrån den finska strejken och dess konsekvenser så tycker jag inte man ska använda den svenska flaggen. Då tycker jag personligen att vi ska stötta finländarna i deras kamp. Nästa gång kan det vara vi som behöver våra kamraters hjälp och sympati. Det är det som är den fackliga styrkan och det fackliga värdet vi värnar om, sa han till tidningen ETC.

“Nästa gång kan det vara vi som behöver våra kamraters hjälp”

Det visade sig senare att ryktet om Viking Line inte riktigt stämde.

 – Det han sa var att rederiet funderade på att se över flaggen framöver. Hade jag vetat det hade jag inte blivit lika arg, förklarar Kenny Reinhold. 

Kenny Reinhold känner stor sympati med de postanställda i Finland. Strejken bröt ut den 9 november. En av konfliktens största frågor har enligt Dagens Industri handlat om att Posten överfört 700 paketsorterare till ett nytt avtal som enligt facket har sämre villkor och lägre lön. 

– Jag förstår att de postanställda blev skitförbannade. De skulle ju få lönesänkningar på 30–50 procent, säger han.

“Jag förstår att de postanställda blev skitförbannade”

Han förstår också att de fick sympatier inte minst från Finska Sjömans-unionen.

– Något liknande kan drabba Sjömansunionens medlemmar. Sjömän om några är väl medvetna om hur fort en arbetsgivare kan slå undan benen för de anställda genom att hissa upp en annan flagg i häcken. Omorganisationer i ett företag, oavsett om det handlar om att skifta flagg eller att lägga verksamheten i ett annat bolag och därmed annat kollektivavtal, kan få enorma konsekvenser för de anställda, säger Kenny Reinhold. 

Under tiden som sympatiåtgärderna pågick fick Seko sjöfolk veta att Finnlines flyttade sitt svenskflaggade fartyg Europalink – som vanligtvis går mellan Malmö och Travemunde – till trafiken i Finland. Fartyget var på väg mot Helsingfors men hade inte hunnit fram när strejken avbröts.

– Om det stämmer att de lämnade sin ordinarie rutt på grund av strejken så är det inte alls bra. Finnlines var inte inblandade i strejken själva och detta skulle ha blivit ett sätt att utnyttja den på bekostnad av rederier som följer reglerna. Det skulle jag vilja kalla strejkbryteri. Vi avrådde starkt rederiet från att göra detta, säger Kenny Reinhold.

“Om det stämmer att de lämnade sin ordinarie rutt på grund av strejken så är det inte alls bra”