“Praxis att bjuda på kost och logi”

Viking Lines Cinderella är rederiets enda svenskflaggade färja. Foto: Viking Line

Viking Line ska se över sina rutiner gällande mat och logi för Transportstyrelsens inspektörer. Samtidigt medger rederiet att det varit praxis att bjuda på middag och boende i samband med inspektörernas kontroller.

Enligt ett avslöjande i Dagens ETC har Viking Line satt i system att bjuda frikostigt på uppgraderingar av hytter och middagar i samband med Transportstyrelsens inspektioner av säkerhet och arbetsmiljö ombord.

Medlemmar i besättningen vittnar om att inspektörerna får äta lyxmiddagar och bo i lyxhytter när de åker med Viking Cinderella för att göra sina kontroller. Dagens ETC har även dokumentation som styrker misstankarna.

Läs även: Misstänkta mutor till Transportstyrelsens inspektörer

Annons

Informationschef Johanna Boijer-Svahnström på Viking Line tillbakavisar delvis uppgifterna i artikeln.

­– Det är saker som inte stämmer. Det handlar inte om några lyxhytter, vi har uppgraderat till hytter med skrivbord så att inspektörerna ska kunna skriva sina rapporter, säger hon.

Besättningens vittnesmål till tidningen om att inspektörerna ser mellan fingrarna vid inspektionerna vill hon inte kommentera.

– Jag vet inte om det är påhittade uppgifter eller ej. Jag tycker det är befängt att komma med anklagelser om bristande säkerhet. Vi har varit verksamma sedan 1959 och haft över 200 miljoner resenärer och inga sjösäkerhetsrelaterade dödsfall.

“Vi får se över våra rutiner, om det upplevs som ett problem i Sverige”

Hon ser det inte heller som ett problem att Viking Line bjuder inspektörerna som är satta att kontrollera fartyget på middag.

– Vi får se över våra rutiner, om det upplevs som ett problem i Sverige, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Transportstyrelsen ser allvarligare på misstankarna. Myndigheten har polisanmält sig själva efter att de fick reda på de misstänkta mutbrotten vid årsskiftet. Polisanmälan gjordes dock inte förrän i februari.

– Vi är som myndighet skyldiga att åtalsanmäla oss själva vid misstanke om brott. Men mer kan jag inte säga om ärendet, det är förundersökningssekretess som gäller, säger Gunnar Ljungberg, Sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens allmänna riktlinjer och föreskrifter är däremot klara. Rederiet kan stå för hytter med kontorsplats vid inspektion. Men när det gäller mat ska inspektörerna betala för sig själva, berättar han.

– Det gäller så långt som möjligt. Undantaget kan vara när de äter i mässen, men de ska alltid försöka betala för sig, säger Gunnar Ljungberg.

“Det är inte okej helt enkelt”

Bjudmiddagar på en färjerestaurang i samband med yrkesutövning strider dock klart mot Transportstyrelsens regler.

– Det är vi väldigt klara med. Det är inte okej helt enkelt, säger han.

Gunnar Ljungberg har inte tagit del av någon kritik mot inspektörernas arbete ombord. Besättningen berättar i Dagens ETC att bjudkulturen ombord Viking Lines färjor leder till bristande säkerhet och arbetsmiljö, och att rederiet får lång tid på sig att åtgärda brister.

– Jag har inte nåtts av sådana uppgifter, så det är svårt att svara på. Inspektörerna gör sitt jobb och skriver avvikelserapporter. Men vi får titta på detta närmare, samtidigt är det svårt att återskapa arbetet och de förhållandena som gällde vid en inspektionsrunda, säger han.

Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, tycker att Viking Lines agerande i förhållande till myndigheten är felaktigt.

­– Utgångspunkten är att det ska finnas en försiktighet rörande förmåner när det gäller kontakter mellan näringsliv och myndigheter. Det är extra känsligt när det gäller myndighetsutövning, där får det inte förekomma några misstankar att tjänsteutövningen kan påverkas, säger Natali Phalén.

Middagar och andra förmåner är klart i gråzonen, menar hon.

– Nivån för vad som är tillåtet i samband med myndighetsutövning är väldigt låg. I en utredning tar man också hänsyn till situationen. Exempelvis om förmånen lämnas i samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling, och hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen, säger Natali Phalén.


Fotnot: Institutet mot mutor är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.