Psykisk ohälsa bland sjömän ska undersökas

Psykisk ohälsa har visat sig vara den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning bland sjömän. Nu påbörjas en större studie i ämnet. Foto: Freeimages.com

Depression, stress och utmattning är vanligt bland svenska sjömän. Psykisk ohälsa är den näst vanligaste orsaken för sjukskrivning, enligt en förstudie från 2014. Nu påbörjas en större studie om psykisk ohälsa till sjöss.

Det är Sjöfartstidningen som uppmärksammar förstudien som plattformen Lighthouse rapporterar om. Studien 2014 gjordes av en forskargrupp på Chalmers ledd av Joakim Dahlman. Bakgrunden var att Transportstyrelsen fått flera samtal från oroliga läkare i samband med att de förnyade sjömäns läkarcertifikat. Forskargruppen fick i uppgift att kartlägga vilka typer av sjukdomar som var mest förekommande bland sjömän och vilka erfarenheter läkarna som utfärdade läkarintyg för sjöfolk hade.

– Vi gjorde en stor registerstudie där vi lyfte personer med certifikaten ”inre fart” och ”fiskare” ur fartygsregistret och körde dem mot Socialstyrelsens olika sjukdoms-, cancer- och mortalitetsregister. När vi fick tillbaka siffrorna från Socialstyrelsen visade det sig att den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i gruppen var psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman till Lighthouse.

”Det visade sig att den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning var psykisk ohälsa”

Resultatet överraskade forskarna. Att så många sökt vård för depression, stress och utmattning hade man inte räknat med. Men det fanns inte tid att fördjupa sig mer i det då.

Annons

Nu däremot, finns möjlighet till det inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart som Lighthouse driver. Joakim Dahlman och hans kollega Gabriella Eriksson arbetar med en förstudie där en ny och mer omfattande registerstudie genomförs. Tanken är att utreda omfattningen av och orsaker till psykisk ohälsa inom en större del av den svenska sjöfarten. I studien samarbetar man med Chalmers och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus är med och finansierar.

– Vi har en hypotes om att det kanske inte ser lika allvarligt ut överallt, men att det också finns en relativt hög representation av psykisk ohälsa bland andra certifikat, fartområden och yrkeskategorier, säger Joakim Dahlman till Lighthouse.

Tystnadskulturen som finns inom sjöfarten ställer till det. En sjöman som mår skit klagar inte, menar forskarna, och därför är sjöfarten en blind fläck inom psykisk ohälsa. 

– Jag har en misstanke om att problemet inte är mindre hos dem som går långa trader till sjöss och det kommer säkert skilja sig mellan yrkesgrupperna ombord, säger Joakim Dahlman.

”Jag misstänker att problemet inte är mindre hos dem som går långa trader till sjöss”

Det är intressant att undersöka detta just nu, menar forskarna, eftersom Arbetsmiljölagens tillägg som reglerar psykosocial arbetsmiljö nyligen implementerats inom sjöfarten. Det innebär att sjöfarten numera måste ha en helt annan organisation för hantering och framför alt förebyggande av psykisk ohälsa. 

Förstudien kommer att övergå i ett tre år långt forskningsprojekt där sjukskrivningstalen och den psykiska ohälsan inom sjöfarten undersöks över tid.