Ramelia levererad till Älvtank

Ramelias besättning strax före avgång från Kina. Precis som tidigare fartyg i serien har Ramelia svensk flagg. Foto: Christian Nilsson

Igår levererades nybyggda Ramelia till Donsörederiet Älvtank. Fartyget är nummer sex i serien moderna gasdrivna tankfartyg.

När Sjömannen får tag i Christian Nilsson på Älvtank är han i Kina och har precis vinkat av Ramelia och hennes besättning.

– De avgick för ett par timmar sedan och är på väg nerför floden för att ta sig hemåt mot Europa, förhoppningsvis med last från Malaysia. Därefter kommer hon att sättas in i den vanliga traden, säger han.

Ramelia ingår i en serie tankfartyg med gasdrift som beställts av de tre västsvenska rederierna Älvtank, Furetank och Thun Tankers. Fartygen är byggda på det kinesiska varvet Avic Dingheng. Liksom övriga fartyg i serien ska Ramelia gå i trafik i Europa inom nätverket Gothia Tanker Alliance.

Annons

Ramelia och hennes systrar beskrivs som de mest miljövänliga tankfartygen som finns. Skrovdesignen minskar vattenmotståndet och ger lägre bränsleförbrukning, och gasdriften reducerar skadliga utsläpp.

– Fartygen drivs av LNG (naturgas) fram till dess att det finns tillräckligt med biogas att bunkra. Det är det vi väntar på. På sikt ska de köras på biogas, säger Christian Nilsson.

Ramelia är det sista fartyget i den ursprungliga beställningen som lades hösten 2017. Sedan dess har Furetank beställt ytterligare två fartyg som ska levereras under 2020 och 2021. Det första av dessa två har precis börjat byggas.

Ramelia är 150 meter lång, 23 meter bred och har en tankkapacitet på 20 000 kubikmeter. Foto: Christian Nilsson

Läs mer: Byggd för besättningenÄnnu ett fartyg på ingång, Fure Ven får ännu en syster, Fure Ven levererad i Kina, Furetank beställer nytt – och säljer nybygge