Redo för ökad social hållbarhet

Magnus Andersson är befälhavare ombord på Stena Nautica och tillsammans med styrman Amanda Svensson lyssnade han på Marcos föreläsning. Foto: Eva Nordström

I juni var det dags för representanter från Redo-projektet att börja jobba praktiskt med en besättning och först ut var Stena Nautica. Efter sommaren följer isbrytarna i Luleå.

Sjöfartsverket är en av fem partners i projektet Redo som arbetar med att skapa insikter och ökad förståelse kring vad som främjar social hållbarhet till sjöss. Syftet är att erbjuda konkreta verktyg och metoder som kan användas ombord för att skapa en bra arbetsmiljö.

– För en sjöfart utan trakasserier och kränkningar ska vi i steg ett testa och utvärdera ett utbildningsmaterial baserat på metoden mentorer i våldsprevention (MVP). Det här är en del av projektet där vi samarbetar med organisationen MÄN, berättar Eva Nordström, projektledare på Sjöfartsverket.

Annons

Fem rederier har anslutit till projektet från starten och på Stena Line och Viking Supply Ships är man igång. Sjöfartsverket besökte tillsammans med organisationen MÄN färjan Stena Nautica som går mellan Halmstad och Grenå. Ombord på Stena Nautica höll Marco Vega från MÄN en föreläsning som började med våra idéer kring manlighet.

– Som nyfödda väljer vi inte vårt biologiska kön men med åren lär vi oss vad som förväntas genom omgivningens reaktioner och förväntningar, menar Marco Vega. Till exempel att det är okej för killar att skojbråk. Att prata om inlärda könsroller och olika typer av våld är ett första steg i metoden MVP (mentorer i våldsprevention) som belyser våld i sin initiala fas där man lätt kan avfärda det som ett skämt, medan det som händer hos mottagaren kan vara något helt annat.

Marco Vega från organisationen MÄN. Foto: Eva Nordström