Regeringen föreslår breddat sjöfartsstöd

Idag föreslår regeringen att sjöfartsstödet ska breddas och gälla även fartyg som tagits ur trafik. Med andra ord, det som rederierna och resten av branschen argumenterat för sedan krisen startade. Foto: Jörgen Tiger

Nödropet från sjöfartsbranschen verkar ge resultat. Idag föreslår regeringen ihop med Centerpartiet och Liberalerna att sjöfartsstödet tillfälligt ska gälla även anställda på fartyg som tas ur trafik. Förslaget skickas på remiss idag.

Förslaget innebär att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. Anpassningen föreslås gälla retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020.

– Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktigt för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Förslaget är en del i att lindra det svåra ekonomiska läge som uppstått till följd av minskad efterfrågan på passagerartransporter, vilket är en följd av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Annons

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Remissrundan avslutas den 5 juni. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, är mycket positiv till förslaget.

– Äntligen! Jag är glad att förslaget läggs fram. Det är positivt. Det här kostar inte staten någonting och är en självklarhet som egentligen borde ha gjorts för länge sedan, säger han till Sjömannen.

Han hyllar regeringens förslag men påpekar samtidigt att mer behöver göras för att den svenska sjöfarten ska överleva krisen.

– Ett exempel är statliga avgifter, de behöver tas bort eller åtminstone sänkas, säger han.

Just nu pågår ett upprop på initiativ av Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen om just den här frågan. I uppropet ”Rädda den livsviktiga sjöfarten” argumenterar fackförbunden för att att sjöfartsstödet tillfälligt ska breddas och statliga avgifter tas bort. Namninsamlingen pågår till den 8 juni.

Även Rikard Engström, vd i föreningen Svensk Sjöfart, välkomnar förslaget.

– Regeringens beslut är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Vi har under våren påpekat hur viktig förändringen är och att regeringen nu hörsammat rederiernas nödrop är mycket positivt, säger han i en kommentar på föreningens hemsida.