Sjöfarten välkomnar förlängd korttidspermittering

Dagens besked välkomnas av Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, och Anders Hermansson, vice vd i Föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Dick Gillberg + Svensk Sjöfart

Regeringen föreslår att möjligheten till korttidspermittering förlängs fram till den 30 juni nästa år. Förslaget välkomnas av sjöfarten.

– Ett mycket välkommet besked, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att förlänga möjligheten till korttidspermittering. Idag kan korttidspermittering beviljas som längst nio månader i följd. Regeringen föreslår att den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till den 30 juni nästa år. Det innebär i praktiken att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Under denna period ska stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen.

Beskedet välkomnas av sjöfarten, som den senaste tiden påtalat vikten av att förlänga korttidspermitteringen inte minst för den hårt drabbade färjesjöfarten. 

– Det här är ett mycket välkommet besked, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. 

Annons

“Ett mycket välkommet besked”

Branschorganisationen Svensk Sjöfart är också positiva. 

– Att tiden förlängs för de företag som behöver använda sig av korttidspermitteringen är ett mycket välkommet och klokt beslut av regeringen. Mot bakgrund av att vi återigen ser en ökande smittspridning i samhället skapar detta förutsättningar för att i grunden livskraftiga företag ska kunna ta sig igenom krisen, säger Anders Hermansson, vice vd för Föreningen Svensk Sjöfart, i en kommentar. 

Sedan pandemins start har flera rederier tvingats till varsel och uppsägningar.

– Sjöfarten är mycket viktig för Sveriges transporter och varor och passagerare och den svenska sjöfartsnäringen sysselsatte innan coronapandemin totalt cirka 10 000 ombord, en siffra som har förändrats på grund av pandemin. Genom regeringens beslut undviks förhoppningsvis fler större varsel och uppsägningar inom den närmaste framtiden, säger Anders Hermansson.

“Genom regeringens beslut undviks förhoppningsvis fler större varsel och uppsägningar”

Sjöfartsbranschens företrädare hoppas – eller snarare förutsätter – att regeringen snarast också återkommer med besked om en förlängning av den tillfälliga förordningen om sjöfartsstöd, så att korttidspermittering kan användas även om fartyg tillfälligtvis tas ur trafik.

Förslaget om förlängd korttidspermittering ingår i ett paket med ytterligare krisåtgärder för företag som på måndagen presenterades av finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund. Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och beräknas kosta ungefär 15 miljarder.