Regeringen inför eko-bonus

Regeringen satsar 150 miljoner kronor på ett eko-bonussystem som ska flytta över gods från väg till sjöfart. Foto: Jonas Forslind

Regeringen satsar 150 miljoner kronor på att flytta gods från väg till sjöfart genom ett tillfälligt eko-bonussystem. Det framgår av regeringens höstbudget.

Syftet är att minska utsläppen av bland annat koldioxid. Enligt en utredning från myndigheten Trafikanalys halveras koldioxidutsläppen för varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart.

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om en tillfällig eko-bonus.

– Regeringens satsning kan påverka utvecklingen till en positiv riktning mot ökad säkerhet, färre utsläpp och köer. Idag transporteras 3 procent av Sveriges inrikes transporter med sjöfart, till skillnad från i Europa där närsjöfarten står för 40 procent av godstransporterna. Sjöfartens möjligheter att bidra ytterligare är därför mycket stora och vi har redan idag rederier som ser att denna satsning kommer att göra skillnad för att få mer gods med sjöfart längs Sveriges kuster och sjöfartens inland, säger vd Rikard Engström i ett pressmeddelande.

Annons

Samtidigt påpekar han att det är olyckligt att regeringen samtidigt höjer sjöfartens avgifter med 100 miljoner år 2017 och ytterligare 100 miljoner år 2018.

– Detta riskerar att motverka den ansats som regeringen nu gör med eko-bonus, säger han.

Systemet med eko-bonus innebär att regeringen stödjer nya sammanhållna transportlösningar. Istället för att en vara till exempel transporteras från A till B med flera olika trafikslag, transporteras den med fartyg hela vägen. Förenklat: redaren får viss ersättning för gods som flyttas från väg till sjöfart och kan välja att lämna vidare ersättningen till transportköparen. Kontentan är att sjöfrakter blir billigare. Liknande system finns i Norge, Storbritannien och Italien.

Pia Berglund, vice vd på Svensk Sjöfart, anser att en varaktig satsning behöver göras för att minska skillnaderna mellan land- och sjötransporter och för att uppnå de önskade resultaten.

– En mer permanentad utjämning av skillnaderna mellan land- och sjötransporter behövs och för att göra detta krävs att systemet inte bara är tillfälligt. Regeringens satsning är dock en bra start för att få över gods som idag inte väljer sjövägen, säger Pia Berglund.