Rekryteringskris väntar i sjöfarten

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom sjöfarten, berättar Caj Luoma från Transportföretagen. Man räknar med att 800 personer behöver anställas inom områdena däck, maskin och befäl de kommande fem åren. Foto: Klara Johansson

Fyra av tio rederier har problem att hitta personal och de kommande fem åren behöver 800 personer rekryteras enbart inom driften. Det visar en undersökning från Transportföretagen. 

Rekryteringsbehovet inom sjöfarten är stort, enligt Transportföretagens undersökning Tempen på Sjöfarten. De kommande fem åren behövs 800 personer inom avdelningarna däck och maskin.   

– Egentligen är behovet ännu större eftersom vi inte tittat på vare sig intendenturen eller personalen i hamnarna. Alla stora aktörer som vi är i kontakt med vittnar om stora rekryteringsbehov på intendentursidan och vi hoppas kunna bredda bilden av rekryteringsbehovet med en ny undersökning, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Stora pensionsavgångar i kombination med lågt söktryck till sjöutbildningarna – och att rederierna tror att behovet av personal kommer att öka – gör att rekrytering tornar upp som ett potentiellt problem. Samtidigt har antalet förstahandssökande till sjöbefälsskolorna mer än halverats de senaste tio åren.

Annons

På mansskapssidan ser det något bättre ut med en viss ökning av antalet sökande till skolorna de senaste tre åren även om det handlar om låga numerär.

– Alla yrkesgymnasier har problem idag, men vi inom transportsektorn har klarat oss relativt bra. Vi är en vinnare bland förlorarna, säger Caj Luoma. 

Branschen arbetar nu intensivt med att öka rekryteringen till sjöfarten och en grupp man särskilt vill nå är kvinnor. Enligt Transportföretagens undersökning är 96 procent av de som arbetar inom driften ombord män.

– Här handlar det mycket om attityder och information, säger Caj Luoma. Under sjöfartskonvojen hade vi flera kvinnor i besättningen och de fick mycket frågor om hur man får ihop familjeliv med att jobba till sjöss. Det är viktigt att vi når ut till allmänheten och kan berätta hur det faktiskt är att arbeta inom sjöfarten. 

Har ni något uttalat mål hur stor andel kvinnor ni vill se ombord i fartygen?

– Nej, men om du ställer samma fråga igen om fyra månader hoppas jag kunna svara på det. 

Läs också: Intendenturpersonal blir matroser på Stena Nautica

Läs också: Atle lockar blivande sjömän