Repskapet har sagt sitt

Årets repskap hölls i Uddevalla och var även avstamp för kampanjen Fair Transport där många europeiska fackförbund deltar (därav flaggan). Fler bilder från repskapet finns i bildspelet under artikeln. Foto: Klara Johansson

Förra veckan höll Seko sjöfolk repskap i Uddevalla. Ett av besluten som togs var att rösta in Destination Gotlands klubbsektionsordförande Katrina Jakobsson i Seko sjöfolks styrelse.

– Det blir nyttigt både för mig och för styrelsen. Vi kvinnor behöver ta mer plats, säger Katrina som blir enda kvinna av 14 styrelseledamöter.

Schemat var späckat när Seko sjöfolk höll repskap (årsmöte) i Uddevalla. 45 ombud, 12 styrelseledamöter samt personal och inbjudna gäster deltog.

Verksamhetsberättelse och ekonomi för förra året godkändes, både när det gäller avdelningen Seko sjöfolk i stort och dess olika stiftelser. Även budget för kommande år godkändes.

Ett ombud föreslog höjning av bidraget till sjömän från Seko sjöfolks Fond för Långtidssjuka. Idag är det ett engångsbelopp på 1000 kronor, men antalet ansökningar till fonden har sjunkit så det finns utrymme att öka beloppet. Stiftelsens styrelse ska se över detta.

Annons

Kassör Chang Strömberg redogjorde för Seko sjöfolks nystartade Sjömansstiftelse. Syftet är att sjömän som förlorar sitt friskintyg via stiftelsen ska kunna få ekonomisk hjälp till omställning etc. Från och med april i år ska rederierna betala in runt 30 kronor per månad och sjöman till en fond som stiftelsen förvaltar.

Peter Skoglund blev omvald som vice ordförande och Chang Strömberg som kassör.

Fem ordinarie ledamöter till styrelsen valdes. Fyra av dem sitter i styrelsen sedan tidigare men en av, Katrina Jakobsson från Destination Gotland, är ny.

– Det ska bli oerhört intressant att se hur det fungerar på den här gubbavdelningen som styrelsen har varit, sa hon när hon från talarstolen tackade för förtroendet.

“det ska bli oerhört intressant att se hur det fungerar på den här gubbavdelningen”

I pausen efteråt utvecklade hon resonemanget.

– Förutom att det ska bli roligt så är det bra att andra kvinnor får se att det nu finns en kvinna i Seko sjöfolks styrelse. Vi behöver ta mer plats, säger hon.

Jämställdhet är en fråga som Katrina Jakobsson vill driva i styrelsen. Rekrytering är en annan.

– Jag tänker på problemet att vi snart inte har några sjömän kvar. Vi utbildar inga sjömän idag. Här måste till ett aktivt arbete att locka folk till yrket. Hur kan vi som fack främja återväxten av sjömän? Jag tror inte att vi kan ställa oss på sidolinjen i den här frågan, vi måste vara med och ta ansvar, säger Katrina Jakobsson.

De fyra omvalda styrelseledamöterna är Mats Lindgren, ForSea, Ulf Nilsson, TT-Line, Bent-Björn Nielsen, Viking Line och Björn Jonasson, Wallenius.

Daniel Holmgren, Stena Line, omvaldes till ersättare i styrelsen.

Emma Berglund, TT-Line, valdes till ordinarie revisor och Julia Michaelsen, Stena Line och Conny Stålnacke, Silja Line valdes till revisorsersättare.

Peter Larsson, TT-Line valdes till ordinarie valberedare och Mikael Malmberg, Stena Line och Nadja Westerholm, Skärgårdsbolaget valdes till ersättare.

Mandattiden för alla poster är två år för ordinarie och ett år för ersättare.

Repskapet tog även beslut om oförändrad medlemsavgift till Seko sjöfolk. Beslutet gäller Seko sjöfolks del av medlemsavgiften (221 kronor ordinarie avgift och 100 kronor reducerad). Utöver den tillkommer Sekos del.

Två motioner behandlades på årsmötet. Båda avslogs av repskapet. Läs mer här och här.

Läs även: Seko sjöfolk kan bli elleverantör