Resevärdar gör resan säker

Mia Sundgren har arbetat som resevärd ombord på M/S Gotland i sommar. Foto: Katrina Jakobsson

De påminner om att hålla avstånd och förebygger trängsel. I sommar har Destination Gotland haft särskilda resevärdar ombord. 

Resevärdarna ingår i rederiets hantering av covid-19. När myndigheterna började tillåta icke nödvändiga resor, men behöll kravet att säkerställa en trygg och smittsäker resa, såg Destination Gotland behov av att förhindra trängsel och ledsaga passagerare framför allt vid på- och avstigning. Därför infördes resevärdar; kabinvärdar som uppmanar folk att hålla avstånd. Antalet har varierat beroende på hur många passagerare det varit på respektive tur. Efter högsäsong har man fortfarande värdar på avgångar med många passagerare.

– Vi har hela tiden anpassat antalet efter passagerarmängden, förklarar Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland. Och vi anpassar oss hela tiden efter hur situationen utvecklas och vilka krav som myndigheterna ställer. 

Mia Sundgren har arbetat som resevärd på M/S Gotland i sommar och stormtrivts ombord.

Annons

– Vi är en trygghet för passagerarna och har fått mycket beröm, säger hon. 

Resevärdarnas huvuduppgift är att möta passagerare och se till att flödet till och från fartygen fungerar, både i terminalerna och i trapphus och utgångar till bildäck. 

– Det är lätt hänt att passagerare glömmer bort att hålla avstånd. De står och pratar och flyttar sig framåt när kön rör sig. Då har vi gått dit och påmint vänligt, säger Mia Sundgren.

“Det är lätt hänt att passagerare glömmer bort att hålla avstånd”

De uppmanar folk att sitta kvar tills fartyget lagt till istället för att börja köa redan vid första utropet. 

– Och för att få ett bra flöde i trapphusen har vi tömt ett passagerardäck i taget.

Resevärdarna får mycket frågor när de, iförda varselvästar, rör sig runt i fartyget.

– En del passagerare frågar om det är okej att ha andra i stolsraden bakom sig. Det är det, eftersom den höga stolsryggen och avståndet räknas som ett bra skydd. Men vi har varit noga med att låta passagerare som känt sig osäkra eller otrygga få byta vilstol, säger Mia Sundgren. 

På restaurangtorget styr de upp och hjälper människor till rätta. Frågar vad passagerarna söker och hänvisar till rätt kö.

Resevärdarna använder visir när de vistas nära passagerare, berättar Mia Sundgren. I alla fall på M/S Gotland. 

– Fartygen gjorde lite olika där. Jag jobbade ett par dagar på en båt där de inte använde visir. Jag tycker det känns tryggt med visir och hade gärna sett att det var obligatoriskt, säger hon. 

Enligt Destination Gotland har resevärdarna visir för ansiktet när det är svårt att själv hålla avstånd till gäster som man möter. 

Väst och visir. I trapphus och på andra ställen där resevärdarna haft svårt att själva hålla avstånd till passagerarna har de använt visir. Foto: Katrina Jakobsson

Katrina Jakobsson, sektionsordförande för Seko i Destination Gotland, tycker att rederiet hanterat pandemin och åtgärder kring den på ett bra sätt. 

– Rederiet har tagit fram rutiner som både besättning och passagerare uppskattat. Mycket bra! Vi brukar ju vara snabba med att påpeka brister och därför vill jag ge rederiet credd nu när de förtjänar det, säger hon. 

“Rederiet har tagit fram rutiner som både besättning och passagerare uppskattat”

Förutom resevärdar nämner Katrina Jakobsson extra städning och begränsat antal sittplatser för besättningen i mäss och dagrum.

– Folk håller sig på tå och det fungerar väldigt bra. Eftersom man ska stanna hemma vid minsta symptom har vi haft något fler sjukskrivningar än vanligt, men inte så mycket som jag trodde att det skulle bli. Alla är otroligt lojala och arbetsvilliga, säger hon. 

Vd Christer Bruzelius tycker att sommaren rent operativt har gått bra.

– Vår personal har genomfört sommaren på ett mycket bra sätt. Samtidigt har intäktsbortfallet på grund av uteblivna passagerare varit betydligt större än de besparingar som vi kunnat genomföra, säger han. 

Hur ser ni på hösten?

– Vi ser en höst med fortsatta begränsningar i resandet och att myndigheterna fortsätter med restriktioner runt alla typer av passagerartrafik.