Ressel Rederi får rätt i upphandlingstvisten

Svea Hovrätt river upp den tidigare domen i tingsrätten och ger Ressel Rederi rätt. Stockholms läns landsting agerade felaktigt när de anlitade Blidösundsbolaget via en direktupphandling för att sköta trafik i Stockholms skärgård. Foto: Patrik Svedberg

Efter mer än tre års kamp får Ressel Rederi rätt i hovrätten. Stockholms Läns Landsting, SLL, hade kunnat förlänga avtalet för kollektivtrafik i innerskärgården med rederiet.

Nu ska landstinget betala 800 000 kronor i skadestånd samt betala rederiets rättegångskostnader.

Svea hovrätt rev upp den tidigare domen i tingsrätten på flera punkter. Det var fullt möjligt för SLL att förlänga avtalet med Ressel Rederi även efter tiden för förnyelse gått ut – och på så sätt lösa kollektivtrafiken i innerskärgården.

det förelåg inte någon ”synnerlig brådska” som skulle ha krävts för en direktupphandling

Hovrätten konstaterar även att Landstinget genomfört en otillåten direktupphandling när de istället anlitade Blidösundsbolaget för att sköta trafiken. Hovrätten menar att det inte förelåg någon ”synnerlig brådska” som skulle ha krävts för att en direktupphandling skulle ha varit motiverad. Vidare menar hovrätten att även om kravet varit uppfyllt hade brådskan i så fall ”orsakats av omständigheter som hänfört sig till och kunnat förutses av landstinget.”

Bakgrunden till tvisten är den stora E29-upphandlingen av trafik i Stockholms skärgård. Eftersom upphandlingen överklagats fanns inga avtal på plats till trafikstarten i april 2016. Istället för att förlänga avtalet med Rederi Ressel som redan körde trafiken valde SLL att teckna kontrakt med Blidösundsbolaget.

Annons

Hovrätten bedömer även att Ressel hade full kapacitet att fortsätta med sitt uppdrag. ”Trots detta fick rederiet, till följd av omständigheter som bolaget inte kan lastas för utan är att hänföra till landstingets bristande planering och framförhållning, inte möjlighet att tilldelas kontraktet”, skriver hovrätten i domen.

”omständigheter som bolaget inte kan lastas för utan är att hänföra till landstingets bristande planering och framförhållning”

Hovrätten menar att SLL genom en otillåten direktupphandling orsakat Ressel Rederi skada och dömer landstinget att ersätta Ressel för ”onödiga kostnader och viss utebliven vinst” med 800 000 kronor. Till det kommer rättegångskostnader för både processen i hovrätten och i tingsrätten.

Sammanlagt ska SLL betala Ressel Rederi nästan 1,8 miljoner kronor, plus ränta.

Landstinget har fyra veckor på sig att överklaga domen men då krävs prövningstillstånd från Högsta Domstolen.