Riksdagspolitiker vill justera sjöfartsstödet

Östra och Västra riksdagshuset sett från Strömgatan. Foto: Camilla Svensk/Sveriges riksdag

Kommer regeringen att införa tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet? Den frågan ställde igår C-politikerna Mikael Larsson och Helena Lindhals till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Med nuvarande regler omfattas inte tillfälligt upplagda fartyg av stödet. Sjöfartsbranschen har inom ramen för samarbetet Blå Tillväxt, där Seko sjöfolk ingår, fört fram att en tillfällig ändring av sjöfartsstödet är en akut åtgärd som behövs för att rädda den svenska sjöfarten under pågående coronakris.

Flera politiker har redan sagt sig vara positiva till en tillfällig ändring av sjöfartsstödet, och igår ställde riksdagspolitikerna Mikael Larsson (C) och Helena Lindhals (C) en skriftlig fråga till infrastrukturministern.

– Risken är stor att nuvarande utformning av sjöfartsstödet gör att rederier går under, och då hjälper dessvärre inte kloka åtgärder som korttidspermitteringar. Om rederier dukar under eller kraftigt drar ned på trafiken kommer många jobb att försvinna, och det i sin tur orsakar negativa effekter för turism, besöksnäring, svensk industri och konkurrenskraft. Det är viktigt att komma ihåg då sjötransporterna är en betydelsefull kugge för både transporter av gods och passagerare till och från Sverige. Kommer ministern och regeringen att initiera tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet?, skriver C-politikerna.

Annons

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar att frågan lyfts. Vice vd Anders Hermansson menar att förberedelser för beslutet redan finns och hoppas att regeringen tar ett beslut som gör att svenska passagerarrederier kan överleva trots covid-19.

– Vår förhoppning är att regeringen nu tar rederiernas rop på hjälp på allvar och drar nytta av att andra myndigheter redan agerat så att ett beslut är möjligt att tas inom kort. Vi är tacksamma för att regeringen och myndigheter har gjort vissa justeringar för sjöfarten, men utan en tillfällig sjöfartsstödsförordning är vi rädda för att dessa justeringar har gjorts förgäves, säger Anders Hermansson i en kommentar.