Riktlinjer ska underlätta återstart

Tydliga riktlinjer som branschen kommit överens om ska underlätta när verksamheten i passagerarrederierna återstartar. Arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Social distansering och smittbegränsning är ledord i dessa tider. Men hur gör man rent konkret ombord på passagerarfärjor? I dagarna presenteras samlade riktlinjer för sjöfarten.

Listan som tagits fram av föreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna innehåller riktlinjer för att hindra och begränsa smittspridning ombord i fartyg med passagerare. De fackliga organisationerna, Transportstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har kommit med synpunkter.

– Det talas mycket om individens ansvar när det gäller smittspridning. Men det ligger ett stort ansvar även på verksamhetsutövare som rederier, säger Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet inom föreningen Svensk Sjöfart.

Inom sjöfarten jobbar man sedan länge riskbaserat och har rutiner och procedurer för det mesta.

Annons

– Hela vår verksamhet är uppbyggd på riskbedömningar. Många rederier har redan rutiner för att hantera smitta ombord. Det vi gjort nu är att väga samman rederiernas befintliga rutiner till en branschgemensam standard för hur vi ska jobba för att skydda både personal och passagerare från smitta, säger Carl Carlsson.

”Många rederier har redan rutiner”

I listan finns riktlinjer för bokning, i samband med av- och påstigning samt under resan ombord. Som exempel ska passagerare uppmanas att komma i god tid för att hinna gå ombord utan att trängas, det ska finnas tydliga avståndsmarkeringar i restauranger och hissar, och det ska finnas handsprit tillgängligt på terminalen. Väl ombord ska det städas oftare än vanligt, man ska påminna om social distans via utrop i fartygets PA-system, ventilationssystemet ska vara inställt på att inte cirkulera luft och det ska finnas tydliga gränser för hur många passagerare som får vistas i ett utrymme.

Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk, ingår i gruppen som haft synpunkter på riktlinjerna och som framöver ska följa upp att de följs och fungerar. Facket har tryckt särskilt på formuleringar om information till passagerare. 

– När personal rör sig ute i fartyget blir de lätt föremål för frågor. Vi vill att det ska vara tydligt att all form av kontakt med besättningen ska ske när det finns en skyddsbarriär som till exempel plexiglas, säger han.

”All kontakt med besättningen ska ske när det finns en skyddsbarriär” 

Enligt Mikael Lindmark är alla överens om att skyddskommittéer och skyddsombud har en ytterst viktig roll. 

– De är grundbulten i detta arbete. Därför är det oerhört viktigt att skyddsombud och förtroendevalda hör av sig till oss om de anser att bolaget inte följer riktlinjerna, säger han. 

Mikael Lindmark menar att tydliga gränser för antal passagerare är väldigt viktigt. Det får inte vara godtyckligt eller upp till besättningen att avgöra.

– Utan tydliga gränser är det lätt att kommersiella intressen sätts först. Men att begränsa smittspridningen måste alltid komma främst, säger han. 

Carl Carlsson håller med. Just nu pågår diskussioner med andra länders branschorganisationer för att komma överens om en internationell standard för driftsrutiner. 

– Vi vill undvika är att säkerhetsfrågor blir en konkurrensfråga. Våra svenska rederier gör riskbedömningar och försöker vara noggranna med social distansering och sätter ett maxantal för passagerare ombord på, säg, 50 procent av fartygets kapacitet. Om andra länder som har fartyg på samma rutt lastar 100 procent passagerare så blir det problem. Coronafrågan får inte bli en kommersiell fråga, säger han. 

”Vi vill undvika att säkerhetsfrågor blir en konkurrensfråga”

Riktlinjerna i dokumentet är just riktlinjer; de är alltså inte tvingande för rederierna.

– Om åtgärderna inte följs kan vi inte tvista om det, förklarar Mikael Lindmark. Men detta är vad branschen har kommit överens om och det ger naturligtvis tyngd. 

Enligt Carl Carlsson finns självklart risk att problem uppstår, men många rutiner redan är inarbetade i fler rederier. 

– Hela syftet är ju att vi gemensamt ska få till en kontrollerad och bra återstart av verksamheten. Vi har haft bra möten med Transportstyrelsen och fackföreningarna och ska ha fler möten framöver. Om det uppstår problem ska vi gemensamt göra allt för att lösa dem, säger han. 


Exempel på säkerhetsåtgärder som antagits:

  • Antalet passagerare reduceras
  • Ingen luft återanvänds
  • Där inte avstånd kan hållas har plexiglas installerats ombord
  • Passagerare får instruktioner om hygien och social distansering
  • Inne i terminalen återfinns information för säkert resande
  • Inne i terminalen har markeringar för social distansering satts upp
  • Ökad andel handdesinfektionsmedel inne i terminalen
  • Passagerare får bära personlig skyddsutrustning om de önskar, eller måste använda, på grund av andra nationers regler
  • Ökat skydd för personalen; till exempel används alltid handskar vid hantering av dokument och kontanter

Hela listan med riktlinjer finns här