Ris och ros för nya M/S Gotland

Nybyggda M/S Gotland på väg in i Visby hamn. Foto: Olof Segerberg

Ett bra helhetsintryck med många barnsjukdomar som redan omhändertagits. Men också problem med höga bullernivåer och ett för grunt avlopp som kan leda till brännskador. Det blev både ris och ros under Seko sjöfolks arbetsmiljötillsyn på Destination Gotlands nya fartyg M/S Gotland. 

I mars genomförde Seko sjöfolk en arbetsmiljöinspektion på Destination Gotlands senaste nybygge M/S Gotland (tidigare Thjelvar) på varvet i Landskrona. Peter Skoglund var en av två ombudsmän som deltog vid besöket. 

– På det stora hela var det positivt, säger han. Många av de brister vi såg under motsvarande inspektion på systerfartyget Visborg för ett år sedan hade de redan åtgärdat på Gotland så den kritiken hade de tagit till sig. 

Som exempel nämner han att man sänkt de högt placerade kassaapparaterna och att arbetet i disken organiserats om så att personalen inte behöver stå hela arbetspass i de heta ångorna och hantera backar med glas, porslin och bestick. Tunga enheter – som diskmaskiner och kylar – är ordentligt förankrade.  

Annons

– Den här gången har man också involverat besättningen på ett annat sätt och de har varit med och beställt vagnar och utrustat städförråd. Även i proviantförråden var det besättningen som monterade efter egna erfarenheter från Visborg, säger Peter Skoglund. 

”Den här gången har man involverat besättningen”

Men, säger han, det finns sådant som behöver åtgärdas även på Gotland. Restaurangtorget är utrustat med samma typ av tunga fåtöljer som Visborg, och de är otympliga att flytta runt när mattorna ska dammsugas. I området i och kring informationsdisken saknas det bullerskydd och där kan ljudnivåerna bli så höga att passagerarna inte hör besättningens utrop vilket bedöms som en stor säkerhetsbrist. 

Även kylfläktar på olika försäljningsställen har en bullernivå som är skadlig för personalen i längden och inne i byssan saknar kockarna en hållbar lösning för avloppet till steamkitteln.

– Avloppet är monterat i en för grund golvbrunn och när man tömmer steamkitteln stänker det upp hett vatten med stor risk för brännskador. Rederiets representant som gick med oss var positiv till många av de förändringar vi föreslog, men inte till att ändra det här. Jag antar att det krävs ganska stora och kostsamma ingrepp i fartyget för att rätta till det, och det tycker de väl inte att våra kockar är värda, säger Peter Skoglund cyniskt. 

Från rederiets sida är man mycket nöjda med de nya fartygen. Enlig vd Christer Bruzelius har trängseln på restaurangtorget minskat, vilket var en av ambitionerna när fartygen designades. Och på Visborg, som gått i trafik mellan Nynäshamn och Visby i snart ett år, fungerar LNG-driften allt bättre. 

När det gäller de arbetsmiljöproblem som finns på färjorna, säger Bruzelius att det är svårt att förutse allt under designstadiet. 

– Man måste ha förståelse för att det inte alltid går att förutse hur olika lösningar ska bli i praktiken, men vi vill alltid göra det så bra det går, säger han. Vi har anlitat en välkänd och erfaren designbyrå i Göteborg, samma som Stena Line använder, och vi har haft ombordanställda med under processen som fått ha synpunkter och kommit med förslag. 

”Det går inte alltid att förutse hur olika lösningar ska bli i praktiken”

När de brister som noterats på M/S Gotland kommer att omhändertas kan han inte svara på. 

– Fartyget måste gå i trafik ett tag först innan vi vet vad som eventuellt behöver förändas och vilka åtgärder som kan bli aktuella. 

Peter Skoglund vill dock se en åtgärdsplan med tidsangivelser för åtgärdande av arbetsmiljöbristerna innan ett färjeavtal för M/S Gotland undertecknas med rederiet.

– Det är en möjlighet till påtryckning som vi har, säger han.