Rix Emerald får inte lämna Kalmar

Rix Emerald. Foto: marinetraffic.com

Fartyget Rix Emerald beläggs med nyttjandeförbud efter en inspektion i Kalmar igår. 

– Jag har aldrig varit med om ett fartyg med så många och omfattande brister, säger ITF-inspektör Håkan André som var med vid inspektionen. 

Rix Emerald var nyligen i blåsväder sedan fartyget fått maskinproblem på väg nerför Göta Älv. Medier skrev att fartyget ”skenade” och att broar fick nödöppnas under fartygets framfart. Fartyget ankrade sedan utanför Göteborg där Transportstyrelsen skulle genomföra en inspektion ombord innan fartyget kunde ges tillstånd att fortsätta. Men fartyget lämnade Sverige utan tillstånd och gick till Montrose i Skottland.

Igår var fartyget återigen i svensk hamn, den här gången i Kalmar, och Transportstyrelsen gick ombord för att göra en hamnstatskontroll. Håkan André, ITF-inspektör hos Seko, var med vid inspektionen. Han berättar att myndigheten hittade 24 brister. 

– Det handlar om både brister kopplade till MLC, alltså sådant som rör besättningens anställningar och avtal, och tekniska brister som att nödgeneratorn inte startade när de testade den och att man fick felindikationer på larmsystem, säger han. 

Annons

Myndigheten beslutade om nyttjandeförbud och fartyget får inte lämna kajen i Kalmar förrän bristerna är åtgärdade och en ny inspektion genomförts av Transportstyrelsen.

Fartyget i sig är ingen höjdarbåt, enligt Håkan André. Hytterna är ruffiga och underhållet kunde varit bättre. 

Men rederiet är det stora problemet, menar han.

– Det är ett jävla skitrederi och det står jag för. De fuskar med allt möjligt, och de utnyttjar besättningen. Folk får inte betalt som det står i anställningsavtalen och det förekommer dubbel bokföring ombord. 

“Det förekommer dubbel bokföring ombord”

Begreppet dubbel bokföring finns i flera rederier och innebär att allt ser bra ut på pappret men att verkligheten ser annorlunda ut. Det kan gälla saker som löneutbetalningar, tidrapporter och anställningsavtal.

 – Dokumenten som visas upp för myndigheter ser bra ut men är fabricerade, säger han. Och besättningen vill inte säga något för de känner press från rederiet. Utåt sett är det alltid ”no problem” när jag frågar. 

Han berättar att besättningen på Rix Emerald överlag var fåordig under gårdagens besök ombord. Det beror delvis på språksvårigheter då många inte kan engelska. 

Cypernflaggade Rix Emerald är byggd 1995, ägs av ett lettiskt rederi och går i charter för ett danskt företag.  

Flera medier har rapporterat om Rix Emerald. Transportstyrelsens tillsynssamordnare Pekka Piirainen berättar för Dagens Nyheter om några av bristerna. 

– Till exempel startade inte nödgeneratorn som den skulle, säger han till tidningen, och berättar vidare att livräddningsutrustningen är undermålig, att avtalen med besättningen inte är korrekta och att fartyget är dåligt underhållet. 

Rix Emerald gick tidigare i år på grund utanför Landskrona.