RSI listar områden att förbättra

Transportköparna inom RSI har utifrån sina hittills gjorda fartygsinspektioner hittat flera områden "med utvecklingspotential". Foto: EFO

Efter drygt ett års egna inspektioner har transportköparna inom RSI identifierat flera områden som kan förbättras ombord. Vilotid, alkoholpolicies och ordning i maskinrum är några.

Responsible Shipping Initiative, RSI, är ett branschöverskridande samarbete bland transportköpare som ska främja ansvarsfulla transporter till sjöss. Företagen som ingår i RSI gör egna fartygsinspektioner och delar resultaten med varandra.

– Förutsättningarna för fartyg i Östersjön och Nordsjön måste utvärderas kontinuerligt. RSI utför därför inspektioner som kommer att vara viktiga för att förbättra standarden ombord på fartygen tillsammans med våra leverantörer och partners, säger Niklas Sundén på Stockholm Exergi AB, i ett pressmeddelande.

”RSI utför inspektioner som kommer att vara viktiga för att förbättra standarden ombord”

Inspektionerna inleddes i januari 2020 men fick senare skjutas upp till september på grund av coronapandemin. Baserat på de inspektioner som gjorts har RSI identifierat ett antal områden som är viktiga att följa upp.

Annons

Vilotid är ett sådant. Vilotiden för all ombordpersonal ska redovisas och uppfylla kraven från regelverk som MLC och STCW. RSI:s representanter har sett indikationer på att vissa inspekterade fartyg inte lever upp till detta.

Maskinutrymmena ombord kan också förbättras. Vid inspektioner har man hittat exempel på dålig ordning i maskinrum, tillfälliga reparationer och farliga material och vätskor som inte förvarats på ett korrekt sätt.

RSI:s representanter påpekar dessutom brister när det gäller alkohol. De flesta rederier har en alkoholpolicy, men i vissa fall är den otillräcklig eller otydlig. Man noterar också att det saknas uppgifter om genomförda kontroller av besättningen.

Resultaten från inspektionerna under 2020 visar enligt RSI vikten av att följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart när det gäller arbetsförhållanden, miljö, hälsa och säkerhet.

”Som stora transportaktörer har vi en skyldighet att se till att transporter sker ansvarsfullt”

– Som stora transportaktörer har vi en skyldighet att se till att transporter sker ansvarsfullt. Vi är mycket glada över att detta partnerskap nu är inlett och hoppas att vårt arbete kommer ge resultat både på kort och lång sikt. Under 2021 hoppas vi genomföra fler inspektioner för att få ännu större underlag att basera vårt fortsatta arbete på, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i Södra, i ett pressmeddelande.

Företagen som idag ingår i RSI är Stockholm Exergi AB, Billerud Korsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB och Södra.