Rysarval till ny sekreterare

Valet av ny sekreterare avgjordes till slut genom lottning. Mötesordförande Ingela Edlund, som till vardags är ombudsman i Seko, bad förbundets avtalssekreterare Mats Ekeklint att välja en hand. Foto: Dick Gillberg

Seko sjöfolks nya sekreterare heter Peter Skoglund. Det tog tre voteringar och en lottning att komma fram till det. Valet skedde under Seko sjöfolks årsmöte i början av april.

Punkten om ny sekreterare var förhandstippad som den mest spännande på dagordningen när Seko sjöfolks representantskap höll årsmöte i på Bohusgården i Uddevalla. Men exakt hur spännande det skulle bli hade nog ingen väntat sig.

Det fanns fyra nominerade: Katrina Ansarfwe (Destination Gotland), Bent Björn-Nielsen (Viking Line), Jeanette Ganesjö (Tallink Silja) och Peter Skoglund (vice ordförande och ombudsman i Seko sjöfolk). Valberedningens förslag var den sistnämnde.

Alla fyra ställde upp för votering (omröstning). För att vinna krävs över hälften av de 47 ombudens röster. Eftersom ingen uppnådde detta blev det ny votering mellan Katrina Ansarfwe och Peter Skoglund som fått flest röster.

Annons

I den andra omröstningen blev resultatet lika. 23 röster till vardera kandidat och en blank röst. 

Det var helt tyst i salen.

Mötesordförande Ingela Edlund konstaterade att förbundets stadgar inte har förutsett en situation som denna.

Det beslutades om ny votering.

Resultatet blev exakt detsamma. 

Då återstod lottning. Och Peter Skoglund vann lottningen. 

Som en följd av detta tog representantskapet beslut om att minska antalet styrelseledamöter till tolv ordinarie plus en ersättare. I praktiken är det Seko sjöfolks arbetsutskott som minskas med en person. 

Peter Skoglund förklarade från talarstolen varför han låtit sig nomineras:

– Det handlar om att jag vill ge rätt förutsättningar för nästa person. Jag vill ge kommande sekreterare en chans att komma in i rollen, istället för att bli inkastad utan större erfarenhet, det vore inte schyst, sa han.  

Seko sjöfolks styrelse tog i vintras beslut om att under våren påbörja rekryteringsprocessen till ett trainee-program i syfte att öka antalet ombudsmän. Tanken är att ett par personer ska projektanställas som ombudsmän i Seko sjöfolk under ett antal månader.  Ett liknande upplägg gjordes för några år sedan.

Representantskapet valde Kenny Reinhold som ordförande i två år till. Man valde också styrelseledamöter, revisorer och valberedning (se nästa uppslag). Verksamhetsberättelsen för 2021 och budgetförslaget för 2022 godkändes.  

Det togs beslut om verksamhetsplan för 2022 och verksamhetsinriktning för 2023–2025. Seko sjöfolks verksamhetsplan utgår från förbundets prioriterade områden samt ett eget mål om schysta villkor på Östersjön (se nästa uppslag). 

Medlemsavgiften till Seko sjöfolk beslutades vara oförändrad för 2022. 


VISSTE DU ATT…

Seko sjöfolks årsmöte kallas ofta för repskapet (förkortning av representantskapet). Men representantskapet är inte själva mötet – utan de personer (ombud) som kallas dit för att delta.

Representantskapet är Seko sjöfolks högsta beslutande organ. Rederier med sektion har ett visst antal mandat (platser) i representantskapet, och utöver dem finns ett antal så kallade öppna mandat för mindre rederier. Ombuden till representantskapet väljs vanligtvis för tre år i taget. 


FLER BILDER FRÅN ÅRSMÖTET

Spännande under en av voteringarna. Foto: Dick Gillberg
Jonas Källström, Lars Nilsson och Katrin Hamilton från Tallink Silja. I bakgrunden syns Angela Strandberg från Viking Line. Foto: Dick Gillberg
Valberedare Iris Svanbäck och revisor Conny Datreus var rösträknare. En gammal papplåda användes för att samla in röster. Foto: Dick Gillberg
Kassör Mikael Lindmark, vice ordförande Peter Skog­lund, ordförande Kenny Reinhold, mötesord­förande Ingela Edlund och mötes­­sekreterare Petra Fornander. Foto: Dick Gillberg
Daniel Estius och Stellan Pettersson från Blidösundsbolaget. I bakgrunden skymtar Peter Larsson och Håkan Ziethén från TT-Line. Foto: Dick Gillberg
Tidigare sekreterare Jonas Forslind tackades av på årsmötet. Foto: Dick Gillberg