Så jobbar rederierna för att underlätta för föräldrar

Hur får man ihop jobb och familj till sjöss egentligen? En kommentar av Sjömannens satirtecknare Lars R Melander. Illustration: Lars R Melander

Vad kan rederierna göra för att vara en bra arbetsgivare för just gruppen föräldrar? Vi pratade med ett par rederier för att få deras syn på saken.


Frida Rhedin, personalchef, Viking Supply Ships:

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare för föräldrar?

– Vi tänker jättemycket på det. Det känns som att det här med jämställdhet, att det är en självklarhet att man delar på vab och föräldradagar, det har någonstans nått sjöfarten nu. Visst, som sjöman har man valt ett yrke där man vet att man är borta i perioder, men har man familj måste man ju också få det att funka.

Hur underlättar ni för föräldrar/blivande föräldrar som jobbar ombord?

Annons

– Grunden i våra avtal är fyra veckor borta, fyra hemma. Men vi erbjuder möjlighet att jobba två veckor i stället, och vi märker att det är en nyckel för dem som är småbarnsföräldrar. I en situation där man kanske har delad vårdnad blir fyra veckor för långt, då måste man kunna erbjuda ett alternativt. 

– Vi försöker erbjuda den flexibilitet vi kan, försöker bemöta våra anställda på ett respektfullt och flexibelt sätt. Vi försöker vara lyhörda. Jag märker att det finns ett behov, och då är kanske en av våra styrkor att vi försöker möta det behovet så gott vi kan. Visst, är det skarpt läge och vi bryter is kan det vara svårt att lösa vab, men vi har även perioder när vi ligger till kaj och jobbar med underhåll, då kan man skjuta på en påmönstring någon dag och lösa situationen så gott det går. 

Ser ni någon skillnad över tid på hur män och kvinnor tar ut föräldraledighet?

– Jag har jobbat här i tre år, och jag märker på cheferna att det är mycket mer prat om pappor som vill vara föräldralediga. Även när det kommer till vab, papporna tar det i större utsträckning också. 

– Visst, har man valt sjömansyrket eller valt en sjöman som partner är ju dealen att delar av arbetstiden är man borta. Sjömän har ju den stora fördelen att när man är hemma är man ju helt ledig. Men det är inte så enkelt om man har separerat, till exempel.

– Jag tror det är viktigt att man som arbetsgivare har respekt för att människor hamnar i olika situationer i livet. Man kan inte kräva att sjömän inte ska ha familj, det måste ju funka även för dem. 


Anette Wugk, personalchef, TT-line:

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare för föräldrar?

– Det är viktigt för oss att kunna erbjuda lösningar som passar våra anställda, hur de ser ut varierar från fall till fall. I grunden har vi schemat 14 dagar på, 14 av. Många gånger hjälper det i familjepusslet att kunna jobba vecka/vecka i stället. Det enda vi behöver göra är att hitta en spegel men det brukar lösa sig. Vi har haft exempel på anställda där föräldrarna jobbat på varsitt fartyg, och det har funkat ypperligt. Det går att lösa med olika avlösningsdagar på olika fartyg, och scheman som funkar mot varandra.

Har ni några särskilda lösningar?

– Vi försöker verkligen hjälpa dem som vill stanna kvar i yrket. Det har funnits varianter där man valt att gå iland en period när barnen är små och kanske jobba i vår incheckning eller annat. Men det bygger ju på att man bor nära Trelleborg och det gör ju inte alla. Det finns också de som tar en paus från sjömanslivet och gör något annat en period i livet för att finnas där de behövs bäst, och sedan kommer de tillbaka till oss när det fungerar bättre igen.

Hur funkar det med vab?

– Det funkar som överallt annars i arbetslivet. Blir barnen sjuka kan det hända att du måste gå av fartyget och vabba. I vår trafik har man den möjligheten, vi kommer alltid in till kaj någon gång under dygnet. Vi får lösa det med att ta in en vikarie på kort varsel. I värsta fall kan det hända att man får gå en resa eller två lite kort i bemanning tills vi hinner lösa det. Men har man anställda inom ett visst åldersspann är det något man får räkna med. 

Ser ni någon skillnad över tid på hur män och kvinnor tar ut föräldraledighet?

– Det är absolut fler pappor som tar ut sina föräldradagar nu. Jag har jobbat här i 33 år, och det har ändrat sig över tid. Förr var det ovanligt att man tog föräldraledigt om man jobbade till sjöss, det var inget naturligt inslag alls i arbetslivet. Det kom lite trevande mot slutet av 90-talet, och sedan har det bara ökats på. Idag är det ju inget ovanligt alls, det är en naturlig del av livet.