Så påverkas sjöfarten av kriget i Ukraina

Transportstyrelsen har kartlagt vilken påverkan kriget i Ukraina har haft på den svenska sjöfarten. Foto: Unsplash

Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina. Bland annat genom högre bränslepriser, sanktionerna mot Ryssland och problem med bemanning. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Den direkta påverkan på sjöfarten är liten, enligt den nya rapporten. Inga svenskflaggade fartyg eller sjömän med svensk behörighet har blivit fast i krigsområdet. Sjötrafiken mellan ryska och svenska hamnar var relativt liten redan före kriget och endast ett fåtal av sjöpersonalen ombord på svenskflaggade fartyg kommer från Ryssland eller Ukraina.

Annat är det ombord på visst svenskkontrollerat tonnage, det vill säga fartyg som ägs eller opereras av svenska redare men som är registrerat i ett annat land. Transportstyrelsen hänvisar i sin rapport till uppgifter från Föreningen Svensk Sjöfart, som säger att det finns någonstans mellan 500 och 1000 ryska och ukrainska sjömän ombord på dessa fartyg.

Indirekt har kriget i Ukraina haft större påverkan på den svenska sjöfarten.

Annons

– Trots att svenska rederier inte har någon utbredd verksamhet i Svarta havet, har de påverkats indirekt av kriget, bland annat genom de sanktioner som har beslutats och problem med bemanning. Dessutom har de ökade bränslekostnaderna gjort sjötransporter dyrare, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen.

I början av april infördes sanktioner som förbjuder hamnar inom EU att ta emot fartyg som är registrerade under rysk flagg. Sedan dess har endast ett (1) undantag beviljats. Enligt Transportstyrelsens rapport gällde det ett svenskt företag vars fartyg var registrerat under rysk flagg.

Läs Transportstyrelsens rapport här