Samråd ska trigga arbetsmiljöarbetet

15 år har passerat sedan arbetsmiljölagen började gälla ombord. Men det är allt för få fartyg som fått igång det systematiska arbetsmiljöarbetet som regelverket kräver. Foto: Linda Sundgren

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på fartygen går trögt, vilket kan leda till både tillbud och allvarligare olyckor. Nu har fack, arbetsgivare och myndigheten gått samman för att hjälpas åt att få fart på arbetet.   

Trots att 15 år passerat sedan arbetsmiljölagen började gälla ombord är det långt ifrån alla fartyg som fått igång det systematiska arbetsmiljöarbete (sam) som regelverket kräver. Riskbedömningarna är för få, åtgärder följs inte alltid upp, arbetsgivarna är för passiva och kunskapen hos myndighetens inspektörer varierar.

I ett försök att få igång arbetsmiljöarbetet har ett partsgemensamt så kallat samråd bildats. Samrådet leds av Transportstyrelsen där även Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens arbetsgivareförbund) deltar.

“Det finns knappt ett enda fartyg som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete”

Ombudsman Pelle Andersson är Sekos representant i gruppen och han beskriver initiativet som mycket välbehövligt.

Annons

– Det finns knappt ett enda fartyg som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete så som lagen föreskriver, säger han. Kanske beror det på att det ofta är väldigt stressigt ute på fartygen och att man inte anser sig ha tid med det här.

Läs även: Tips för systematiskt arbetsmiljöarbete

Pelle Andersson är Sekos representant i samrådsgruppen för ett förstärkt arbetsmiljöarbete. Foto: Dick Gillberg

Men att prioritera bort arbetsmiljön kan få allvarliga konsekvenser, konstaterar Pelle Andersson. Utan ett fungerande sam ökar risken att bestämmelser om arbetsmetoder och säkerhetsåtgärder succesivt frångås och i stället ersätts med egna rutiner. Det här ett välkänt fenomen som Statens haverikommission brukar benämna som procedurglidning i sina olycksutredningar.

– I värsta fall leder det till att någon blir allvarligt skadad eller till och med dör, det har vi tyvärr sett flera exempel på, säger Pelle Andersson.

Med stöd av övriga medlemmar i samrådet håller Transportstyrelsen på att utarbeta utbildnings- och stödmaterial om sam. Det riktar sig till såväl rederier som ombordanställda och inspektörer och ska underlätta för inblandade parter att komma igång med arbetsmiljöarbetet ombord.

“I värsta fall leder det till att någon dör”

Fredrik Jonsson på Transportstyrelsen leder arbetet i samrådet och han bedömer kunskapsbehovet som stort.

– Våra inspektörer har mycket de ska göra när de är ombord och hur väl insatta de är just i arbetsmiljöfrågor varierar från person till person. Men generellt kan man säga att vi behöver höja inspektörernas kompetensnivå. Detsamma gäller rederierna där vi upplever att man inte alltid riktigt vet hur man ska stötta fartygen och även dem ombord behöver mer kunskap, säger han.

För att komma igång med arbetsmiljö-arbetet behöver man, menar samrådets representanter, börja i liten skala och riskbedöma och åtgärda ett mindre antal områden.

– Vi vill att man väljer ut mellan fyra och åtta områden och omhändertar dem innan man går vidare. Men det betyder inte att vi sänker ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet, det handlar om att hitta metoder för att få upp frågorna på banan igen, säger Fredrik Jonsson.

Våren 2019 räknar samrådet med att deras utbildningsmaterial ska vara sammanställt och redo att börja användas.


Läs även: Tips för systematiskt arbetsmiljöarbete