SAN-pris för målmedvetet arbete på Cinderella

Bent Björn-Nielsen vann 2023 års SAN-pris för sina omfattande insatser på arbetsmiljöområdet. Foto: Ylva Bowes

Årets SAN-pris tilldelades Bent Björn-Nielsen och Anders Ekberg på Viking Cinderella för deras målmedvetna arbete med att förbättra arbetsmiljön ombord.

Bent Björn-Nielsen är sektionsordförande för Seko sjöfolk samt receptionist på Viking Cinderella, och delar priset med Anders Ekberg som är huvudskyddsombud samt jobbar på lagret. Tillsammans har de under ett antal år jobbat för att förändra sättet att arbeta med arbetsmiljöfrågor ombord. I motiveringen står:

Årets SAN-pris går till en framgångsrik duo som genom ett långvarigt och målmedvetet arbete lyckats vända en tämligen besvärlig personalsituation på fartyget där de båda tjänstgör till något positivt och framåtblickande”.

Bent Björn-Nielsen säger att de båda jobbar väldigt nära varandra.

Annons

– Vi har hörts fyra till fem gånger i veckan och har haft en väldig tät dialog, säger han.

Mellan de ordinarie skyddskommittemötena som hölls var tredje månad följde Anders upp specifika fall.

– Vi började titta på frågorna på ett annat sätt, förklarar Bent. Vi följer upp en person som mår dåligt eller har problem av något slag, vi låter inte tiden gå utan tar tag i det direkt med konkreta åtgärder. Det har gjort skillnad.

Situationen förändrades inte över en natt, utan det har krävt oförtrutet och målmedvetet arbete från de båda. En viktig sak som förändrats är samarbetet med arbetsgivaren.

– Samarbetet har blivit mycket bättre, det är en viktig förändring, säger Bent.  

Anders Ekberg, huvudskyddsombud på Cinderella och Bent Björn-Nielsen SAN-pris 2023 foto: Ylva Bowes
Anders Ekberg, huvudskyddsombud på Cinderella och sektionsordförande Bent Björn-Nielsen vann tillsammans 2023 års SAN-pris för sina omfattande insatser på arbetsmiljöområdet. Foto: Ylva Bowes

John Englund är befälhavare på Cinderella.

– Det är helt befogat att Bent och Anders får priset, säger han. De har gjort ett stort jobb och sett till att vi jobbar mer systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Framför allt pratar vi med varandra på ett helt annat sätt.

John Englund menar att fack och skyddsombud gjorde ett stort jobb under pandemin.

– De gjorde ett jättefint jobb då, säger han. De var länken mellan rederi och arbetstagare. Vi har börjat prata om frisknärvaro i stället för sjukfrånvaro, att det är något vi vill jobba för. Vi kan fortfarande bli bättre på att jobba förebyggande. Men just att vi pratar om de här frågorna mycket har gjort stor skillnad. I grunden vill vi ju samma sak, att ha en personal som är frisk och mår bra.