SAN tog sikte på kränkande särbehandling

Lennart Jonsson, Sjöbefälsföreningen, Therese Wikström, Stena Line, Mikael Lindmark, Seko sjofolk, Frida Wigur, #lättaankar och Ted Bågfeldt, Sjöfartshögskolan i Kalmar vid den avslutande paneldiskussionen. Cecilia Österman, Linnéuniversitetet är moderator. Foto: Jörgen Tiger

SAN-konferensen ställde in siktet på sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Hela dagen veks åt föreläsningar och diskussioner under temat ”Före, under, efter – hur hanterar vi kränkande särbehandling?”.

Över 100 deltagare trängdes i salen när Sjöfartens arbetsmiljönämnd hade kallat till konferens i går, torsdag. Med tiotalet punkter på schemat och tid för diskussioner och nätverkande var det full fart mellan nio till fem på eftermiddagen.

Seko sjöfolk hade ett drygt 20-tal skyddsombud, sektionsordförande och ombudsmän på plats tillsammans med representanter från rederier, arbetsgivarföreningar, Sjöbefälsföreningen, myndigheter och sjöfartsskolor.

Första punkten på dagordningen var utdelandet av SAN-priset som i år gick till Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svenson för deras arbete med #lättaankar (läs en längre intervju med Frida Wigur här).

Annons

SAN-priset har delats ut sedan 2006 och består, förutom heder och ära, av diplom och en ersättning på 10 000 kronor. På plats att ta emot priset för samtliga var Frida Wigur.

Fokus för dagen var arbetet för en sjöfart fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Bland föredragshållarna märktes bland annat Ted Bågfeldt från Sjöfartshögskolan i Kalmar och Peter Fyrby, rederichef på Sjöfartsverket. Och Tallink-Silja och Stena Line hade grundliga genomgångar om rederiernas arbete för att möjliggöra schystare arbetsplatser.

Stena Line genomförde redan 2014 en heldagsutbildning för alla ombordanställda och har under den senare tiden fokuserat på att utbilda chefer ombord.

– Det handlar bland annat om att lära chefer hur de ska hantera anmälningar och samtal. Det är viktigt att göra rätt från början och ha ett korrekt bemötande, sa Therese Wikström från Stena Lines HR-avdelning.

– Det är viktigt att vara en förebild ombord, menade Sandro Chiesi, teknisk chef på Stena Line och representant för Sjöbefälen. Det handlar både om att ge kunskap hur man arbetar förebyggande och kunskap om hur man ska agera vid en anmälan.

Sandro Chiesi framhöll även samarbetet mellan Stena Line, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk som en viktig del i arbetet.

Elin Stenberg, HR-chef på Tallink-Silja, och Magnus Östman, teknisk chef på Silja Symphony, gav en genomgång hur de med hjälp av enkäter och enskilda samtal kartlade den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i maskinavdelningen på Symphony.

Från den första chocken över enkätsvaren har de via möten och samtal med hela maskinavdelningen såväl som mindre arbetsgrupper nu lyckats vända trenden på flera områden.

– Det ser bra ut på flera punkter samtidigt som det finns områden som fortfarande släpar efter. Arbetet måste fortsätta. Läser man kommentarerna får man också en bättre bild över läget, berättade Magnus Östlund.

Läs mer om SAN-konferensen samt visst material från föreläsarna på SAN-nytt.


  • Mest återanvända citat: ”När en minoritet når 30 procent i en organisation händer något”, Peter Fyrby, Sjöfartsverket om att sjöfarten måste attrahera fler kvinnor till branschen.
  • Störst applåd under paneldiskussionen: ”Vi börjar se effekten ombord av de ständigt pågående effektiviseringarna som rederierna genomför. Det finns tre nycklar till en förändrad och moderniserad sjöfart. Vi måste få bort kapten Haddock-stämpeln på sjöfarten och vi måste få bättre ledarskap. Den sista nyckeln, som även är den största, är att det måste bli fler i personalen ombord”, Mikael Lindmark, ombudsman Seko sjöfolk.
  • Tips som kan göra skillnad. Fredrik Jonsson, som berättade hur Transportstyrelsen arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö, tipsade om Transportstyrelsens dygnet-runt-öppna telefon för klagomål, eller seaman’s complaint, på arbetsmiljön ombord: +46 771 52 00 525.