Sarf inte emot en lagändring

Lars Andersson är förhandlingschef på Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf. Foto: Jörgen Tiger

Sjöfartens Arbetsgivareförbund menar att Seko sjöfolks val till skyddsombud strider mot fartygssäkerhetslagen. 

Samtidigt skulle arbetsgivarförbundet acceptera en ändring i lagen.

– Jag har egentligen inga synpunkter på det. Men då måste man arbeta för en lagändring, man kan inte gå före på egen hand, säger Lars Andersson, förhandlingschef på Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf.

Det som Sarf vänder sig mot är själva valproceduren som facket har valt att använda vid valen av skyddsombud. Enligt arbetsgivarförbundet strider tillvägagångssättet att utlysa val endast bland Seko sjöfolks medlemmar mot skrivningen i fartygssäkerhetslagen.

”Sarfs uppfattning är att lagen ska tillämpas som den är”

– Det är inte facket som ska utse skyddsombud. Lagen är glasklar på det. Facket kan nominera kandidater men det ligger inte på Seko att ordna val. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret att valen genomförs, säger Fredrik Holmberg, förhandlare inom arbetsrätt på Sarf.

Annons

Lars Andersson och Fredrik Holmberg menar ändå att utnämningen av skyddsombud generellt fungerar bra. Vanligtvis blir representanter från anställda inom manskapsbefattningar utsedda till skyddsombud, och ofta är de också medlemmar i Seko sjöfolk. Eventuella motsättningar när det gäller vilka som utses till skyddsombud beror ofta på valens utförande, menar de.

– Jag tror det är där skärningspunkten ligger, säger Lars Andersson. Sarfs uppfattning är att lagen ska tillämpas som den är. Själva röstningsförfarandet ska genomföras så att alla ombordanställda kan delta, det måste exempelvis tas hänsyn till vaktscheman och de som är hemma på ledighet.

”Jag skulle inte bli förvånad om det blir en ändring. Det kanske i förlängningen är sunt”

Däremot motsätter han sig inte en eventuell ändring av lagtexten i fartygssäkerhetslagen till förmån för skrivningen i arbetsmiljölagen. 

– Jag skulle inte bli förvånad om det blir en ändring. Det kanske i förlängningen är sunt, men man måste jobba med lagstiftarna för en ändring, säger Lars Andersson.

Arbetsmiljölagen säger att skyddsombuden ska ”utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren”.

Läs även: Fackligt stöd underlättar för skyddsombud