Schysta villkor till sjöss ska utredas

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk, hoppas att Transportstyrelsen ska ta ett helhetsgrepp när de nu på regeringens uppdrag utreder arbets- och levnadsvillkoren till sjöss. Foto: Stefan F Lindberg, Dick Gillberg


Transportstyrelsen ska på uppdrag av regeringen utreda och förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord.

– Ett mycket bra initiativ. Inte en dag för tidigt, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. 

Det senaste året har flera rapporter varnat för brister i arbetsmiljön ombord. Förra hösten presenterades en undersökning som Transportstyrelsen gjort bland 6 000 svenska sjömän. Den visade att många upplever hög arbetsbelastning och trötthet. Det framkom också brister i skydd mot olyckor och kränkande särbehandling och trakasserier av anställda på fartyg som trafikerar svenska farvatten. 

Under den pågående coronapandemin har det också inkommit signaler om att den psykiska ohälsan bland sjömän är stor.

Nu ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att se över arbetsmiljön för ombordanställda. Utredningen ”Schysta villkor till sjöss” ska utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på vad som kan göras för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord. 

Annons

Regeringen har sedan tidigare målsättningen att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. 

– Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten. Det ökar attraktiviteten för sjöfartsnäringen och förbättrar säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

“Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten”

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold välkomnar att Transportstyrelsen ska utreda och förbättra arbetsmiljön ombord.

– Det behövs. Verkligen. För trots att arbetsmiljölagstiftningen ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige så gör den inte det. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land. Jag hoppas att detta uppdrag ska leda till att sjöfacken äntligen ska få samma rätt som fackföreningar har iland, att utse skyddsombud på arbetsplatserna ombord, säger han. 

Seko sjöfolk har i flera år jobbat för att lyfta frågan om en god arbetsmiljö även till sjöss. 

– Jag ser detta som en bekräftelse på att våra påtryckningar och önskemål har givit frukt, säger Kenny Reinhold. 

Pelle Andersson är arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk. Han hoppas att Transportstyrelsen i sin utredning ska ta ett helhetsgrepp och koppla ihop frågor som arbetsbelastning, säkerhet och bemanning.

– Man tittar ofta på dessa saker separat eftersom de ligger under olika regelverk. Först fattar man beslut om säkerhetsbemanning och sedan tittar man på arbetsbelastning och levnadsvillkor ombord. Men dessa saker hör ihop. Om bemanningen är för låg blir både arbetsmiljö och säkerhet lidande, säger han.

“Om bemanningen är för låg blir både arbetsmiljö och säkerhet lidande”

Frågan om bemanning och arbetsbelastning är extra aktuell efter alla varsel på grund av pandemin, menar Pelle Andersson. 

– Besättningarna var slimmade redan innan, och nu när flera rederier ändrar koncept så kan det leda till ännu lägre bemanningsnivåer. Det kommer givetvis att påverka arbetsmiljön ombord. Vi vet inte vart detta tar vägen än. Men bemanning är en fråga som vi kommer få jobba hårt med framöver, säger han.  

Pelle Andersson hoppas att utredningen också ska titta på frågan om skyddsombud. Seko sjöfolk driver sedan flera år på för en lagändring som ska ge facket rätt att utse skyddsombud även till sjöss. 

– Vi står fast vid vår ståndpunkt att ansvaret för att välja skyddsombud ombord ska ligga på fackförbunden. Så fungerar det på arbetsplatser iland och det är mycket märkligt att det idag är annorlunda på arbetsplatser till sjöss. Det är fackförbunden som kan ge skyddsombuden den juridiska status som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag, säger Pelle Andersson. 

“Ansvaret för att välja skyddsombud ska ligga på fackförbunden”

Han påpekar att olika delar av sjöfarten tampas med olika problem. ­I skärgården jobbar däcksmän ofta ensamma med allt vad det innebär. På passagerarfärjor handlar problemen ofta om arbetsbelastning och ”klassiska organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor” som Pelle Andersson kallar det. Och inom internationell sjöfart handlar fajten om att vissa fartyg inte har tillräckligt med mat och vatten ombord, att sjömännen inte får lön eller saknar möjlighet kommunicera med familjen därhemma. 

– Det är svårt att hitta en nyckelfaktor som löser sjöfartens alla problem. Vi vet inte än vad Transportstyrelsen kommer att fokusera på i sin utredning, men alla förslag på åtgärder är välkomna. Alla brister behöver åtgärdas, säger han.  

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringen senast i maj nästa år.