Seko: Förläng möjligheten att korttidspermittera

En förlängning av systemet med korttidspermittering är helt avgörande för återstarten av färjesjöfarten, skriver Sekos ordförande Valle Karlsson och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Förläng tiden som särskilt hårt drabbade företag kan använda sig av systemet med korttidspermittering, uppmanar Seko idag i ett brev till finansminister Magdalena Andersson.

Sjöfartsbranschen har drabbats extra hårt av coronapandemin och de politiska åtgärderna för att minska smittspridningen, menar Seko, och särskilt utsatt är färjetrafiken till och från Sverige. I ett brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar Sekos förbundsordförande Valle Karlsson och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold ministern att förlänga möjligheten för särskilt hårt drabbade företag att korttidspermittera personal.

I brevet påpekas att arbetsmarknadens parter under krisen tillsammans försökt lösa situationen för att så långt som möjligt undvika varsel och uppsägningar. Fokus har legat på att hålla igång verksamheten och rädda jobben, och möjligheten till korttidspermittering har varit en avgörande förutsättning. Men krisen är inte över, påpekar brevskrivarna.

”I dagsläget har ungefär en femtedel av Sekos medlemmar inom sjöfartsbranschen blivit uppsagda, vilket är oerhört alarmerande, då vi nu ser en ny våg av smittspridning och resebegränsande åtgärder i Europa”, skriver Valle Karlsson och Kenny Reinhold.

Annons

“I dagsläget har ungefär en femtedel av Sekos medlemmar inom sjöfartsbranschen blivit uppsagda”

Färjetrafiken utgör en viktig länk till och från Sverige både när det gäller varuförsörjning och återstart av bland annat besöksnäringen, menar Seko. Därför är det viktigt att se till att infrastrukturen – alltså färjorna – finns kvar när pandemin är över.

”Som fackförbund ser vi också med oro på hur inte bara arbetstillfällen försvinner utan också arbeten till sjöss med schysta villkor. Svenskflaggade färjor med schysta villkor för alla som arbetar ombord är en motkraft till den urholkning av arbetsrätt och sociala villkor som idag pågår på Östersjön. Här är en förlängning av systemet med korttidspermittering helt avgörande för återstarten”, skriver Valle Karlsson och Kenny Reinhold.