Seko lämnar förhandlingarna om LAS

Seko lämnar förhandlingarna om LAS. Förbundsordförande Valle Karlsson menar att avsiktsförklaringen som parterna presenterat öppnar upp hela LAS till medlemmarnas nackdel. Foto: Pernille Tofte

Seko har beslutat att lämna de så kallade LAS-förhandlingarna som LO, Svenskt Näringsliv och PTK bedrivit sedan i våras. Förbundet ställer sig inte bakom den avsiktsförklaring som parterna presenterat.

I januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras. I våras tillsatte regeringen en utredning som ska vara klar i maj nästa år. Fram till dess har även parterna på arbetsmarknaden – LO, Svenskt Näringsliv och PTK – möjlighet att komma överens sinsemellan.

Nu har parterna presenterat en avsiktsförklaring där utgångspunkterna för de fortsatta förhandlingarna beskrivs.

– Innehållet i detta dokument går till och med längre än inriktningen i januariavtalet. Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Annons

“Detta kan vi inte acceptera”

Avsiktsförklaringen rimmar illa med fackets uppdrag, menar Seko.

– Våra medlemmar har behov av mer trygghet. Avsiktsförklaringens inriktning innebär mindre trygghet för våra medlemmar och mer makt åt arbetsgivarna. Detta kommer vi inte att medverka till. Vårt uppdrag är att försvara våra medlemmars intressen, säger Valle Karlsson.

Att Seko lämnar förhandlingarna innebär att LO inte längre har mandat att förhandla för förbundets räkning i denna fråga.

Förutom Seko har även Fastighets, Målarna, Byggnads och Kommunal lämnat förhandlingarna om LAS, rapporterar tidningen Arbetet.