Seko överklagar bemanningsbeslut

Seko menar att det inte går att evakuera 900 passagerare med endast två messtationer på de nybyggda fartygen M/S Visborg och M/S Gotland. Foto: Olof Segerberg

Transportstyrelsens beslut att tillåta en lägre säkerhetsbemanning på Destination Gotlands nya färjor genom att halvera antalet messtationer, har överklagats till regeringen av Seko sjöfolk. Förbundet menar att det inte går att evakuera 900 passagerare med endast två messtationer.  

Vid en säkerhetsövning på M/S Visborg i juni 2019, som Sjömannen tidigare skrivit om, uppdagades att det inte fanns tillräckligt med personal i säkerhets-besättningen för att bemanna fartygets två snabba beredskapsbåtar. Transportstyrelsen begärde därför att säkerhetsbemanningen skulle utökas, från 13 till 19 personer med upp till 900 passagerare ombord. 

Men istället för att utöka besättningen valde rederiet att göra om sina larmlistor och stänga två av fartygets fyra messtationer (utrymningsstationer) för att därigenom frigöra personal till beredskapsbåtarna. 

I januari beslutade Transportstyrelsen att godkänna den nya säkerhetsorganisationen med en lägre bemanning på 13 personer. 

Annons

På Seko sjöfolk är man kritisk till beslutet. Förbundet menar att det äventyrar säkerheten och enligt LO-TCO:s förbundsjurist, Annett Olofsson, finns det ingenting som talar för att en evakuering av 900 passagerare går att genomföra med ett halverat antal messtationer. 

Någon ny säkerhetsövning för att kontrollera att utrymningen fungerar med endast två messtationer och lägre bemanning är inte inplanerad enligt Bo Bergström, chef för sektionen för sjöpersonal vid Transportstyrelsen. 

Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, menar dock att utrymningsövningar sällan prövar systemens gränser ändå eftersom det inte brukar finnas tillräckligt med statister. 

– Oftast deltar inte fler än ett hundratal statister vid sådana här övningar, säger han. I det här fallet skulle det behövas nästan 900 personer för att visa att det fungerar. 

Den 17 mars lämnade Seko sjöfolk in en överklagan mot Transportstyrelsens beslut om säkerhetsbemanning till regeringen.