Seko sjöfolk får facklig-femistiskt stipendium

Ombudsmännen Petra Sviberg, Lisa Rosberg och Ida Wallin ligger bakom arbetet med ett kvinnligt nätverk i Seko sjöfolk som nu fått stipendium av LO. Foto: Jörgen Tiger

Seko sjöfolk får LO:s facklig-feministiska stipendium för sitt arbete med att utveckla ett kvinnligt nätverk.

– Jätteroligt och väldigt hedrande, säger Ida Wallin, ombudsman i Seko sjöfolk och en av tre personer bakom projektet.

I år är första gången som LO:s fackligt feministiska stipendium delas ut. Det går till två stipendiater – Seko sjöfolk och ett tvärfackligt nätverk inom Byggnads, Fastighets och Elektrikerna i Örebro/Värmland.

– Det känns otroligt kul att kunna dela ut det första stipendiet någonsin till två så välgenomtänkta projekt. Vi har fått in många bra ansökningar och det märks att facklig feminism är här för att stanna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Seko sjöfolk får stipendiet för att utveckla arbetet med ett kvinnligt nätverk bland sjöfolkets olika yrkesgrupper. I motiveringen står bland annat att ”Seko sjöfolks ansökan tar fasta på vikten av att skapa mötesplatser för att lyfta kvinnors erfarenheter och förutsättningar inom en bransch som traditionellt byggt på manliga villkor med långa frånvaroperioder från hemmet”.

Annons

Initiativet till Seko sjöfolks kvinnliga nätverk kommer från ombudsmännen Ida Wallin, Petra Sviberg och Lisa Rosberg.

– Kvinnlig representation och facklig jämställd representation är frågor som alltid finns där, både för mig personligen och i Seko sjöfolks verksamhetsplan, säger Ida Wallin.

“kan de så kan vi”

På en kurs träffade Ida Wallin förtroendevalda från Byggnads som berättade att de haft kvinnliga nätverk länge och att de hade lett till flera konkreta förbättringar.

– Kan de så kan vi, tänkte jag då.

Seko sjöfolks kvinnliga nätverk ska arrangera träffar som är öppna för alla kvinnliga medlemmar. Dessutom planeras en utbildning för förtroendevalda kvinnliga förhandlare i november i år.

– Tanken är att nätverket ska fungera som ett mentorskap. Man ska ha någon att fråga. Det är ett faktum att när vi kvinnor är för oss själva så vågar vi prata på ett annat sätt och får ta mer plats än om vi är tillsammans med karlar, säger Ida Wallin.

“tanken är att nätverket ska fungera som ett mentorskap

Idag finns det få kvinnliga skyddsombud, påpekar hon. Det är en sak som nätverket förhoppningsvis kan förändra.

– Självklart måste antalet kvinnliga skyddsombud öka och bli representativt för respektive avdelning eller yrkesgrupp ombord. Annars går det ju inte ihop, säger hon.

Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold är glad och hedrad att hans organisation fått facklig-feministiskt stipendium.

– Det här är en bekräftelse på att vi som organisation, och i synnerhet de tre tjejer som ligger bakom nätverket, har tänkt rätt i vårt arbete för jämställd representation, säger han.

Stipendiet på 50 000 kronor (delas mellan de två stipendiaterna) delas ut av LO:s ordförande i Kalmar den 1 maj.


Motivering till stipendiet:

”Seko sjöfolks ansökan tar fasta på vikten av att skapa mötesplatser för att lyfta kvinnors erfarenheter och förutsättningar inom en bransch som traditionellt byggt på manliga villkor med långa frånvaroperioder från hemmet. Ansökan svarar väl mot syftet med det fackligt feministiska stipendiet att bidra till genomgripande förändring och lika villkor på arbetet. Seko sjöfolk vill belysa arbetsmiljöproblem som särskilt drabbar kvinnor anställda till sjöss, liksom bidra till att fler kvinnor ska vilja arbeta inom sjöfarten. Med sina flera olika yrkesgrupper liknar Seko sjöfolk ett LO i miniatyr. Kunskap och strategier från projektet kan därför komma andra förbund väl till nytta.”