Seko sjöfolk kan bli elleverantör

Årets repskap, som hölls i Uddevalla, sa ja till att Seko sjöfolk ska investera i solceller. På bilden syns Uddevallabron. Foto: Tomas Nilsson

Seko sjöfolk bör investera i en egen solcellsanläggning som kan producera 1 miljon Watt per år. Repskapet gav styrelsen i uppgift att ta frågan vidare till Seko sjöfolks fastighetsbolag som har sista ordet.

Idén föddes på ett möte med ETC-tidningarnas grundare Johan Ehrenberg. Ett av hans bolag har solcellsparker på flera ställen i Sverige. Den största ligger i Katrineholm och där finns möjlighet för Seko sjöfolk att arrendera mark och investera i en egen solcellspark med möjlighet att producera 1 miljon Watt per år. Driften skulle skötas av ETC som även sköter distributionen av den producerade elen ut på det allmänna nätet.

– Första tanken var att investera i solel som motsvarar Seko sjöfolks egen elförbrukning men idén växte betydligt, säger Chang Strömberg, kassör i Seko sjöfolk.

Förslaget som nu läggs fram kommer från Seko sjöfolks styrelse. Kostnaden för den föreslagna investeringen är 6,7 miljoner kronor. Solcellerna förväntas ge full effekt de första 20 åren och därefter 80 procent effekt i ytterligare 20 år. Enligt en beräknad kalkyl på förväntat elpris skulle de totala intäkterna för elen som säljs bli cirka 15,7 miljoner kronor. Överskottet för Seko sjöfolk skulle alltså bli ungefär 9 miljoner kronor på 40 år.

Annons

– Främsta anledningen att göra detta är inte för pengarna utan för miljön. Flera av rederierna som våra medlemmar arbetar i gör liknande satsningar och kör sina fartyg på el och batterier. Miljöinvesteringar ligger i tiden och om vi kan vara med och påverka klimatet så tycker jag att vi ska göra det, säger Chang Strömberg.

Han påpekar även den goodwill för Seko sjöfolk som solcellerna skulle medföra.

– Tänk att dagligen på vår hemsida kunna redovisa antalet kWh som vår solpark genererat ut på det allmänna elnätet, säger han.

Repskapet sa ja till investeringen. Nästa steg är att styrelsen tar frågan vidare till Sjöfolkets Fastighets AB som tar beslut.

Läs även: Repskapet har sagt sitt