Seko sjöfolk tar över Vågrätt

Arkivbild från Vågrätts öppna möte i Göteborg hösten 2018. Foto: Dick Gillberg

I januari tog Seko sjöfolk över som ordförande i branschsamarbetet Vågrätt. Tillsammans med Sjöfartsverket planeras bland annat ett öppet seminarium i början av maj.  

Vågrätt är ett branschöverskridande arbete som strävar efter att göra sjöfarten till en jämlik arbetsplats fri från diskrimineringar och kränkande särbehandling. Vågrätt arbetar aktivt för att sjöfarten ska vara en bransch för alla oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning. Sedan Vågrätt startade 2018 har flera öppna möten arrangerats. Man har också tagit fram och skrivit på en avsiktsförklaring. 

Ordförandeskapet och ansvaret som sammankallande för Vågrätt ska växla mellan organisationerna som ingår. I januari lämnade branschorganisationen Svensk Sjöfart över stafettpinnen till Seko sjöfolk. 

– Att vi är inne i en pandemi när Seko sjöfolk tar över, tänker jag inte låta hindra oss från att driva Vågrätts arbete framåt. Det är fortfarande lika viktigt att alla känner sig trygga, jämlika och välkomna på sin arbetsplats. Vi ska fortsätta hålla kunskapshöjande seminarier, samla och dela goda exempel och arbeta för att inkludera kränkande särbehandling som en del i basic safety-utbildningen, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Annons

”Det är fortfarande lika viktigt att alla känner sig trygga, jämlika och välkomna på sin arbetsplats”

Han påpekar att alla inom Vågrätt har enats och förbundit sig till att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarten, med särskilt fokus på diskriminering och kränkande särbehandling. Samtidigt har organisationerna som ingår olika förutsättningar och intressen. 

– Mycket av arbetet handlar om att hitta vad det är vi kan göra tillsammans. Och att sedan faktiskt göra det. Svensk Sjöfart har gjort ett mycket bra jobb fram till nu med att samla och strukturera Vågrätts arbete, säger Kenny Reinhold.

Närmast på programmet framöver står ett öppet seminarium den 3 maj. Seminariet blir digitalt och Seko sjöfolk ska medverka med nyckeltalare och moderator. Det praktiska runt mötet arrangeras av Sjöfartsverket. 

Temat för seminariet är bra saker som gjorts inom likabehandling och jämställdhet. Planeringen är i full gång. 

– Det blir en utbildande del där organisationen MÄN för jämställdhet föreläser om sina metoder, och en inspirerande del med best practice från olika branscher. Vi bjuder in tre personer som får berätta om kul initiativ som gjorts hos dem. Det är dags att lyfta bra saker som görs, berättar Cajsa Jersler Fransson, likabehandlingssamordnare på Sjöfartsverket. 

”personer från olika branscher får berätta om kul initiativ”

Seminariet blir som en fortsättning på höstens Vågrätt-vecka. Då intervjuades ett antal personer via IGTV. Intervjuerna ligger på Sjöfartsverkets Instagram-konto och går att se i efterhand. 

– Sista dagen intervjuade jag Lars Höglund på Furetank och han sa det så bra angående jämställdhet och likabehandling. Att det bara är. Det är självklart. Ingen ska känna att den är där på andra premisser. På seminariet i maj vill vi fortsätta på det inslagna spåret, förklarar Cajsa Jersler Fransson. 

Vad kan den som lyssnar på seminariet förvänta sig?

– Pepp! Och lite nya idéer.

Vågrätt öppet möte blir den 3 maj klockan 13-15