Seko stämmer Birger Jarls ägare

Birger Jarl
M/S Birger jarl. Arkivbild, foto Owe Ehlén

Seko har lämnat in en stämningsansökan om sjöpant för Birger Jarl till Stockholms tingsrätt, för att reglera den lönefordran på cirka 1,4 miljoner kronor som inte täcks av lönegarantin.

Stämningsansökan gäller sjöpant och begäran om kvarstad av fartyget Birger Jarl. I februari försattes driftsbolaget för Birger Jarl i konkurs och samtliga anställda sades upp på grund av arbetsbrist. Ett tiotal medlemmar i Seko sjöfolk hade då sammanlagt cirka 1,4 miljoner kronor i lönefordran som inte täcktes av den statliga lönegarantin.

– Fartygsägaren har hittills inte velat betala våra medlemmars utestående lönefordran och därför har vi ansökt om sjöpant. Vi förutsätter att fartygsägaren nu är intresserad av att reglera skulden men man vet aldrig med en superentreprenör, säger Chang Strömberg, ombudsman i Seko sjöfolk.

Nu är det upp till fartygsägaren, menar Chang Strömberg, om han vill betala ut de återstående lönerna eller om Seko ska tvingas begära försäljning av fartyget på exekutiv auktion.

Annons

Ansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt i onsdags. Härnäst ska tingsrätten ta beslut i ärendet.