Seko varslar om strejk i skärgårdstrafiken

Almega tvingar, enligt Seko, fram stridsåtgärder mot företag i skärgårdstrafiken i huvudsak i Stockholmsregionen. Arkivbild från strejken i skärgårdstrafiken 2013. Foto: Magnus Glans

Seko slår tillbaka mot Almega. Efter att arbetsgivarorganisationen ensidigt sagt upp avtalet för Skärgårdstrafiken varslar facket nu om stridsåtgärder.

– Vi är fast beslutna att försvara vår låglönesatsning, säger Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

Sekos ambition har hela tiden varit att lösa frågorna i förhandling. Men Almega valde den konfrontativa linjen och lämnade förhandlingsbordet. Almega sa dessutom upp det gällande avtalet från och med den 24 oktober.

Annons

­– Det är ovanligt att arbetsgivarorganisationen säger upp ett gällande avtal. Men Almega vill inte godta den på arbetsmarknaden redan accepterade låglönesatsningen. Nu måste vi som arbetstagarorganisation reagera, säger Chang Strömberg.

Sekos varsel sker i två steg. Från och med den 3 november lägger facket en blockad mot nyanställningar och förbud mot inhyrning/bemanning på ett antal specifika företag (se nedan) som omfattas av Skärgårdsavtalet.

Om inte Almega återvänder till förhandlingsbordet innan 14 november träder nästa steg i varslet i kraft: Total nedläggelse av arbetet (strejk) för alla medlemmar i Seko inom de berörda företagen.

Arbetsuppgifterna sätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbete som omfattas av strejken. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Detta gäller även ersättningstrafik.

Steg två omfattar även en utökad nyanställningsblockad samt övertidsblockad för samtliga medlemmar anställda inom avtalsområdet Skärgårdstrafik, kopplat till detta är också ett förbud mot inhyrning/bemanning.

– Sammantaget är de här två varslen en kraftfull markering från vår sida. Vi vill inte ha en konflikt men vi vill inte heller backa på våra krav, säger Chang Strömberg.

Kärnfrågan är den lönesamordning som LO beslutade om inför årets avtalsrörelse. Löntagare som tjänar under 24 000 kronor i månaden för heltidsarbete ska erhålla ett fast krontalspåslag, genom att löneökningen motsvarar ett bestämt antal kronor säkrar man att de med lägst lön får en större procentuell ökning än övriga.

­– Jag tycker det är konstigt att Almega inte kan gå med på låglönesatsningen. Utan att göra så här kommer löneskillnaderna bara att öka år till år.

Stridsåtgärderna gäller tills att ett nytt kollektivavtal är underskrivet, eller till att varslet återkallas eller ändras av annan anledning.

Berörda medlemmar som går på utbildning, har semester, är tjänstlediga, eller är sjukskrivna undantas från varslet tills den dagen de ska återgå i arbete. Strejken bryter alltså inte ledighet.

Seko klargör också att om Almega, eller de aktuella företagen, bryter mot de lagda varslen så kommer förbundet att utvidga konfliktåtgärderna.

Almega har blivit mer och mer kända som den arbetsgivarorganisation som framkallar flest konflikter på arbetsmarknaden. Bara i år har de redan orsakat 10 strejkvarsel.

– Detta blir det 11:e strejkvarslet på ett Almega-område under 2017. Det är ingen slump att Almega går under namnet ”arbetsmarknadens huliganer”, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.


Företag som är berörda av Sekos varsel: Tema Skärgården AB, Tema Shipping AB, Strömma Turism & Sjöfart AB, Waxholm III Skärgården AB, Nybrovikens Rederi AB, Assint AB, Kaj 15 AB, Rederi Vita Gäss AB, Kockarna & Co AB, C&C Båtrestauranger AB, PCP Rederi AB, Levande Matkultur i Sv AB, CTV Marin AB, Sea Monkey Inc AB, Lottas Himlagott AB, Blidösundsbolaget AB, Rederiaktiebolaget Ballerina och Rederi AB Skrattmåsen.