Sirius flaggar in elva fartyg

Sirius Shippings fartyg Nimbus får svensk flagg. Ceremonin hölls i Götborg vid lunchtid under fredagen med representanter från Sirius Shipping, klassningssällskap och kunder närvarande. Foto: Sirius Shipping
Annons

Sirius Shipping flaggar in sammanlagt elva fartyg innan årsskiftet. Först ut är Nimbus som flaggas in från det danska internationella registret, DIS.

Tidigare har Sirius Shippings vd Jonas Backman berättat att man förmodligen skulle välja svensk flagg för nybyggena Saturnus och Mercurius som är under byggnation i Kina.

Nu kommer Donsörederiet Sirius ha svensk flagg på hela sin flotta.

Annons

– Detta är en process som vi jobbat med länge, säger Jonas Backman. Svensk flagg har blivit mer attraktiv de sista åren. Sirius Shipping har svenskt ägande och svenskt management, då känns det naturligt att välja svensk flagg efter att den stärkts.

“ett samarbete där alla har bemödat sig om ett positivt utfall”

Bemötandet från Transportstyrelsen och andra myndigheter under inflaggningsprocessen har varit bra. Han betonar även samarbetet med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

– Det har varit ett samarbete där alla har bemödat sig om ett positivt utfall, det har känts bra.

Peter Skoglund, vice ordförande i Seko sjöfolk, har förhandlat om svenska avtal med Sirius Shipping.

– Det är mycket glädjande att de flaggar in. Jag var med under utflaggningsvågen, att nu se fartygen återvända är otroligt roligt, säger han. Trenden med inflaggningar börjar bli riktigt etablerad. Nu får man hoppas att den håller i sig.

“att nu se fartygen återvända är otroligt roligt”

Ett sätt att stärka trenden ytterligare skulle vara att göra de förändringar i tonnageskatten som branschen och fackföreningarna efterlyser, menar han.

– Det handlar bland annat om att återställa nettomodellen och ändra så att även kustsjöfarten kan ingå i tonnageskatten. Dessutom måste politikerna verka för att förenkla och harmonisera regelverket för sjöfartsstöd så att det fungerar med övrig lagstiftning, säger Peter Skoglund.