Sirius Mercurius förberedd för gasdrift

Mercurius på väg att lasta för Preem i en animerad bild. Bild: Preem

Sirius Shippings nybygge Mercurius är förberedd för gasdrift. Produkttankern som byggs i Kina kommer levereras i slutet av mars nästa år.

Mercurius är det andra av två produkttankers som Sirius låter bygga på varvet Avic Dingheng i Kina. Mercurius är på cirka 8000 dwt och har en lastkapacitet på omkring 10 000 kubikmeter.

Tankfartyget kommer att långtidsleasas av Preem för leveranser till drivmedelsbolagets depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark.

– Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget.  Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla högt satta hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt Jonas Backman, vd på Sirius Shipping, är Mercurius förberedd för att kunna drivas på flytande naturgas, LNG. Maskin är anpassad för dual-fuel och fartyget är även stabilitets- och hållfasthetstestat för installation av LNG-tankar på däck.

– Fartyget uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. M/T Mercurius är även förberett för att kunna drivas på liquid natural gas (LNG) inför en framtida LNG infrastruktur, säger han.

Mercurius kommer, liksom systerfartyget Saturnus, få svensk flagg. Som Sjömannen berättat om tidigare är Sirius Shipping mitt uppe i en process att flagga in hela sin flotta.

Så sent som i tisdags bytte rederiet flagg på Marinus, en produkttanker på drygt 7000 ton. Tidigare har man även flaggat in Nautilus, Lexus, Neptunus och Nimbus.

– Detta är en process som vi jobbat med länge, säger Jonas Backman. Svensk flagg har blivit mer attraktiv de sista åren. Sirius Shipping har svenskt ägande och svenskt management, då känns det naturligt att välja svensk flagg efter att den stärkts.

Marinus är det femte fartyget av Sirius Shippings flotta som har skiftat till svensk flagg. Med nybygget Saturnus kommer ytterligare sju fartyg få svensk flagg innan årsskiftet. Foto: Sirius Shipping

M/T Mercurius

  • Produkt-/kemtanksfartyg på 7,999 dwt
  • 120 meter lång
  • 19,4 meter bred
  • Installationen av HPSCR-reaktor till huvudmaskinen och Catamiser till hjälpmaskinerna minskar CO2-utsläpp kraftigt
  • NOx-utsläpp kan hållas på en nivå understigande 2 gram NOx/kWh

Källa: Preem