”Situationen här i Ukraina är katastrof”

porträtt Oleg Grygoriuk
Oleg Grygoriuk, ordförande för det ukrainska sjömansfacket MTWTU. Bilden togs vid ett möte 2020. Foto: MTWTU

– Civila och barn dör i vårt land. Jag hoppas att detta snart är över.

Det säger Oleg Grygoriuk, ordförande för det ukrainska sjömansfacket.

Vi hörs på telefon på krigets tolfte dag. Oleg Grygoriuk bor i södra Ukraina, i Odessa där fackförbundets kontor ligger, men befinner sig just nu på annan ort i landet. Han är ”på den säkra sidan” säger han, men tillägger att han som alla andra är beredd dygnet runt.

– Situationen i Ukraina just nu är en total katastrof. Det går inte att förklara. En fullständig tragedi. Hela världen har slutit upp bakom oss och är på vår sida i det här fasansfulla kriget, säger Oleg Grygoriuk.

De är tacksamma för omvärldens stöd, betonar han. Men de vill att omvärlden ska göra mer. 

Annons

– Civila och barn dör i vårt land. Ukraina vill ha militär hjälp att försvara sig och tvinga angriparen att upphöra med kriget. Vi vill att Nato ska stänga luftrummet över Ukraina så att angriparen inte kan bomba våra städer. Vår armé behöver hjälp med utrustning. Ukraina hoppas på mer praktisk hjälp än bara ord, säger Oleg Grygoriuk.

”civila och barn dör i vårt land”

Han hoppas också att EU snabbt ska godkänna Ukrainas ansökan om medlemskap.

– Vi förtjänar att vara medlemmar i EU. Det har vi bevisat genom att stå upp och hålla tillbaka den här inkräktaren, säger han. 

Oleg Grygoriuk är ordförande för det ukrainska hamnarbetar- och sjöfolksfacket MTWTU (Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine). Han berättar att de har volontärer runt om i landet som nu arbetar med att förse ukrainsk militär med förnödenheter. 

– Vi stöttar våra territorial defense forces [en sorts frivillig militär reservstyrka], vår flotta och trupperna som försvarar Odessa. Vi bistår med saker som medicinsk utrustning, varma kläder, skottsäkra västar och liknande. 

Många av volontärerna är medlemmar eller anställda i facket. Men även sjömäns familjer, vänner och andra hjälper till. 

Hur har era medlemmar det till sjöss?

– Många vill komma hem och hjälpa till att försvara sitt land, vilket är en förståelig önskan för vilken sjöman eller medborgare som helst i den här situationen. Vi förklarar för dem att det bästa just nu är att de stannar ombord och förlänger sina kontrakt. På det sättet hjälper de till genom att hålla i gång världshandeln. Det är viktigt att transporter av nödvändiga varor fortsatt fungerar.

Ni råder dem att stanna ombord?

– Vi vill att så många som möjligt stannar ombord. Det pågår förhandlingar med IBF [International Bargaining Forum] för att ta fram riktlinjer för hur besättningsbyten ska gå till. Vi hoppas att de förhandlingarna snart blir klara. Fram till dess är det starkt rekommenderat att stanna ombord.

”Vi vill att så många som möjligt stannar ombord”

Och de sjömän som för tillfället är hemma?

– Som det är nu får män mellan 18 och 60 år inte lämna landet. Långsiktigt kan detta bli ett stort problem. Rederier som idag har ukrainska sjömän kan bli tvungna att hitta besättningsmedlemmar av annan nationalitet, och det vill vi inte. Vi [facket] har under lång tid jobbat för att skapa arbetstillfällen åt ukrainskt sjöfolk och vi vill inte förlora dem, säger Oleg Grygoriuk.

På sikt vill facket att ukrainska sjömän ska tillåtas lämna landet för att arbeta ombord, med argumentet att handel och sjötransporter behöver fungera. 

MTWTU gör också insatser för att hjälpa anhöriga till medlemmar som är till sjöss. Oleg Grygoriuk berättar att man ordnat bussar från Odessa till den moldaviska gränsen för att sjömäns familjer ska kunna lämna landet på ett säkert sätt. 

– Logistiken runt detta är mycket svår och farlig. Men vi har en skyldighet att göra detta – så vi gör det, säger han.

Arbetet planeras just nu dag för dag utifrån akuta behov, berättar Oleg Grygoriuk.

– Jag hoppas att detta snart är över. Jag hoppas att sunt förnuft ska segra i slutändan, så att vi kan börja bygga upp vårt land igen och gå tillbaka till vad som är normalt. Fram till dess kommer vi att fortsätta att stå upp för Ukraina. Vi ska fortsätta stötta våra medlemmar och deras familjer och göra allt vi kan för att försvara vårt land.