Sjöfarten i fokus när ny minister besökte Göteborgs hamn

Nya infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson besökte Göteborgs hamn. Foto: Ylva Bowes

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson valde att lägga fokus på sjöfarten när han på måndagen förlade sitt första ministerbesök ute i landet till Göteborgs hamn.

Sjöfarten, och närmare bestämt omställningen av sjöfarten, var i fokus när nyblivne infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (kd) på måndagen besökte Göteborgs hamn.

– Jag har bara varit minister i åtta veckor, det här är mitt första riktiga besök ute i landet och då tyckte jag det passade bra att besöka Göteborgs hamn, säger han. Göteborgs hamn är ju den största vi har i Skandinavien och den är så betydande, en tredjedel av landets import och export passerar ju här.

Besöket i Göteborg inleddes på Volvo Cars för att diskutera elektrifiering och besöka fabriken. Därefter togs en tur på vattnet för att få en överblick över hamnens verksamhet tillsammans med hamnens vd Elvir Dzanic, även här med fokus på omställning och elektrifiering.

Annons

– Från regeringens sida tycker vi det är viktigt att arbeta aktivt med en omställning av sjöfarten, och i det här arbetet ligger Göteborgs hamn långt framme, säger Andrea Carlson.

Flera svenska rederier har påpekat att man redan nu bygger fartyg som skulle kunna gå på miljövänligare bränsle, men att tillgången på bränsle är för dålig och att man även saknar tillräcklig tillgång till el.

– När alla ska ställa om behöver vi också hitta svar på var elen ska komma ifrån, säger Andras Carlson. Vi lägger ju om kärnkraftspolitiken för att kunna lösa den frågan.

Han medger att det kommer att ge el först på längre sikt, och något konkret svar på det mer akuta behovet har han inte.

– Men det är häftigt att se den vilja som finns i branschen, att det sker så mycket, säger han. Regeringens ingång är att det ska gå att göra en bra affär på den gröna omställningen.

Infrastrukturministern menar att det är viktigt att det finns en konkurrenskraftig svensk sjöfart. 

– Att kunna flagga in fler svenska fartyg är viktigt, inte minst utifrån det aktuella säkerhetsläget, säger han. Här spelar sjöfarten även en roll för det civila försvaret.

Att det då krävs personal är något ministern säger sig ha blivit uppmärksammad på.

– Kompetensförsörjningsfrågan är självklart viktig i det sammanhanget. Jag har inte alla svar på vad som kan göras, men vi för en dialog med olika aktörer som Svensk Sjöfart och Göteborgs hamn till exempel, och vi vill tala med alla aktörer i branschen.

Andreas Carlson menar att den svenska sjöfartens betydelse ökar på grund av den klimatomställning som nu sker, och även utifrån det internationella säkerhetspolitiska läget.

– Här måste vi titta på hur sjöfarten kan bidra, säger han.

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU, och Andreas Carlson inleder arbetet med ett möte i januari med EU:s transportministrar.

– Regeringens övertygelse är att stärkt konkurrenskraft och klimatomställningen går hand i hand, säger han. Det kommer att vara fokus för vårt EU-arbete.